Vazife-i İnsaniye

Mezraa-i ahiret olan şu dâru’l-âlemde her fert, bir vazife ile mükelleftir ki îfa-yı vazifede ibraz-ı gayret edenler mesab, iltizam-ı atalet edenler musab olur.

İnsaniyet, teavün esasına müstenid olmasına göre îfa-yı vazifede nefs ile beraber hemcinste nazar-ı dikkate alınmak lazım geleceğinden saadet-i mev’udeye nailiyet, hemcinsin menafiine edilecek hizmet nispetindedir.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol