Osmanlı Tıbbından

Seder Beyânındadır

Göz kararmakdır. Kaçan hâdis olsa başında sıkl-ı azîm olub ol kimesne mebhût olur. Ke-ennehû başına bedeninden duhân çıkar. Karanulukda kalur gibi gözleri kararır. Ve kulaklarında gürüldü olur. Bu marazın mâddesi ya sevdâvî veya balgamîdir ki, mesâliki tazyîk eyler.

Ve rûh-ı nefsânî alâ-mâ-yenbağî sülük itmeden menʻ ider. Dimâğın damarlarına ve fezâlarına varmağa komaz. Dimâğ bârid kalub uyuşur. İlâcı: Baʻde’n-nazc hılt-ı gâlibi istifrâğdır. Ve sudâʻ-ı balgamîde ve sevdâvîde olan tedbîrlerdir. Eğer seder darbe ve saktadan olursa seder-i mûlim dirler.

İlâcı: Sudâʻ ve darbe ve sakta ilâcıdır. Ve başını güneşden ve duhândan ve gubârdan sakınalar. Ta ki aksırtmayalar. Zîrâ bu hâletde ağsırmak mûcib-i gaşydir.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol