Kitabe Okumaları

Muhammed Efendi KabriÜsküdar Nesibe Hanım’ın KabriÜsküdar Hüve’l-Hayyu’l- BâkîSâbıkan İstanbulKadısı İbrahimEfendi zâde MuhammedEfendi rûhîçünEl-FatihaSene 1167 Merhûm Ivaz Muhammed PaşaZâde Ali BeyefendininDamadı Muhammed Hamid EfendininKerimesi Nesibe HanımRuhuna FatihaSene Abdullah Paşa’nın KabriÜsküdar Ruşen Havva Hatun KabriÜsküdar Hüve’l-Hayyu’l- BâkîMerhûm ve mağfuru’l-Muhtaç ilâ rahmeti Rabbihi’l-Gafur sâbıkan ErzurumValisi … seraskeriİken dâr-ı bekâya rıhletEden el-Hâc AbdullahPaşanın ruh-ı şerifine…Kethüda-yı sâhibetü’l-hayrâtMerhûmu’l-muhtâc Mehmed PaşaRûhîçün el-FatihaFi…

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol