Mecelle’nin İlk 100 Maddesi: Külli Kaideler

١ علم فقه مسائل شرعيۀ عمليه يي بيلمكدر

٢ بر ايشدن مقصد نه  ايسه  حكم آنه كوره در

٣ عقودده  اعتبار مقاصد و معانی يه در، الفاظ و مباني يه  دگلدر

1. İlm-i fıkıh mesail-i şer‘iye-i ameliyeyi bilmektir.

2. Bir işten maksad ne ise hüküm ana göredir.

3. Ukudda itibar makasıd ve meâniyedir, elfaz ve mebâniye değildir.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol