Eski ve Yeni Ahlak Kitaplarımız

Ba’de edâ’i mâ vecebe aleynâ

İsmini ser levha ittihaz ettiğim bu makale-i naçiz ile maksad-ı âcizânem ilm-i ahlâka dair mukayyed ve muhtasar bazı maruzatta ve maarif-mendân-ı Osmâniyye’nin her ilm ü fende olduğu gibi bu ilm-i nafia dair de tahririne bezl-i himmet buyurdukları âsâra müteallik bazı mesrûdâtda bulunmaktır. Malum-ı erbâb-ı nühâdır ki İlm-i Ablak ecmel-i ulûmdur.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol