Gaye-i Hayal

İnsanın kıymeti himmeti nispetindedir, derler. O da hedefe bağlıdır. Bir insanın himmeti milleti ise, o tek başına bir millettir. İnsanda böyle olduğu gibi devletlerde de böyle olmuştur. Her devletin kendine göre bir hedefi, bir ideali vardır. Her devlet himmetine göre tavsif edilmiş, verdiği fayda ve zarar da buna göre şekillenmiştir.

غايۀ خيال

انسانڭ قيمتي همّتي نسبتنده در، ديرلر. او ده  هدفه  باغليدر. بر انسانڭ همّتي ملّتي ايسه ، او تك باشنه  بر ملّتدر. انسانده  بويله  اولديغي كبي دولتلرده  ده  بويله  اولمشدر. هر دولتڭ كندينه  كوره  بر هدفي، بر ايده آلي واردر. هر دولت همّتنه  كوره  توصيف ايديلمش، ويرديگي فائده  و ضرر ده  بوڭا كوره  شكللنمشدر.

Bizde bunun adı bazen kızıl elma olmuş. Bazen gaye-i hayal. Çoğu zaman da i’la-yı kelimetullah.

Evet, bir hayalim var diyen nice reis ve rical-i devlet, nice ilim ehli, nice kalb ehli zatlar bu hedef ve gaye uğrunda azim ve sabırla cehdetmişlerdir.

İstanbul’un fethinden önce şehre gelen ve kalpleri fetheden alim zatlar da Peygamber emrini yerine getirmek için devrin en ileri teknolojileriyle Mayıs 1453’te şehre giren kudretli ve nasipli Padişah da aynı gaye üzere olmuştur mesela.

Medresede sarf nahiv okuyan talebe de “Kur’an’ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa, Cenneti de istemem; orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selâmette görürsem, Cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül gülistan olur.” diyen alim de aynı gayeye baş koymuştur.

Demem o ki, temele/hedefe aldığınız şey ne ise siz osunuz.

Fakat maddeci felsefe ile dünyaya bakan şahıs ve devletlerin geldiği nokta ve insanlığa verdiği zarar da son iki yüz yıldır meydandadır. Kötülüğü kaldırmanın bir yolu ortadan kaldırmaktır evet, diğer yönü ise iyi ve güzel olanları artırmaktır.

Ceddimizden bize baki kalan i’la-yı kelimetullah davasında bayrak almak, gaye ve hedefimizi istikamet üzere tutmak bize iyi gelecektir. Bu iyilik kötülere engel olmakla iyiliğin çoğalmasına da vesile olacaktır inş. Dergiyi bu nazarla okuyabilirsiniz!…

بزده  بونڭ آدي بعضًا قيزيل الما اولمش. بعضًا غايۀ خيال. چوغي زمان ده  اعلاي كلمة اللّٰه.

اوت، بر خيالم وار ديين نيجه  رئيس و رجال دولت، نيجه  علم اهلي، نيجه  قلب اهلي ذاتلر بو هدف و غايه  اوغرنده  عزم و صبرله  جهد ايتمشلردر.

استانبولڭ فتحندن أوڭجه  شهره  كلن و قلبلري فتح ايدن عالم ذاتلر ده  پيغمبر امرينى يرينه  كتيرمك ايچون دورڭ اڭ ايلري تكنولوژيلريله  مايس ١٤٥٣’ده  شهره  كيرن قدرتلي و نصيبلي پادشاه ده  عين غايه  أوزره  اولمشدر مثلا.

مدرسه ده  صرف نحو اوقويان طلبه  ده  ” قرآنمز ير يوزنده  جماعتسز قاليرسه ، جنّتي ده  ايسته مم؛ اوراسي ده  بڭا زندان اولور. ملّتمزڭ ايماننى سلامتده  كورورسه م، جهنّمڭ آلولري ايچنده  يانمه يه  راضي يم. چونكه  وجودم ياناركن، كوڭلم گل كلستان اولور.“ ديين عالم ده  عين غايه يه  باش قويمشدر.

ديمه م اوكه ، تمله /هدفه  آلديغڭز شي نه  ايسه  سز اوسڭز.

فقط ماده جي فلسفه  ايله  دنيایه باقان شخص و دولتلرڭ كلديگي نقطه  و انسانلغه  ويرديگي ضرر ده  صوڭ ايكي يوز ييلدير ميدانده در. كوتولگي قالديرمه نڭ بر يولي اورته دن قالديرمقدر اوت، ديگر يوڭي ايسه  ايي و كوزل اولانلري آرتيرمقدر.

جديمزدن بزه  باقي قالان اعلاي كلمة اللّٰه دعواسنده  بايراق آلمق، غايه  و هدفمزي استقامت أوزره  طوتمق بزه  ايي كله جكدر. بو اييلك كوتولره   انگل اولمقله  اييلگڭ چوغالمه سنه ده وسيله  اولاجقدر ان شاء الله.

دركي يي بو نظرله  اوقويابيليرسڭز!. . .