Sadece Yetmiş Kilometre

Kıbrıs Hz. Osman döneminde halifeler döneminin en büyük deniz savaşı neticesinde fethedilmiştir. 500 parçalık Bizans donanmasına karşı “Zatüssavarî” ismiyle bilinen büyük bir zafer kazanarak Bizans’ın Doğu Akdeniz’deki hâkimiyetine son verilmiştir.

ساد جه  يتمش كيلومتره 

قبريس حضرت عثمان دونمنده  خليفه لر دونمنڭ اڭ بيوك دڭز صواشي نتيجه سنده  فتح ايديلمشدر. بش یوز پارچه لق بيزانس طونانمه سنه  قارشي ”ذات الصواري“ اسميله  بيلينن بيوك بر ظفر قازانارق بيزانسڭ طوغو آق دڭزده كي حاكميتنه  صوڭ ويريلمشدر.

Donanma her dönemde kıymetli olmuştur; özellikle üç tarafı denizlerle çevrili şu anki Türkiye Cumhuriyeti’nde ve büyük bir deniz sahasına hükmeden Osmanlı döneminde. İşte o dönemde Mısır ve Suriye’ye çalışan Osmanlı gemilerinin Kıbrıs’ı mesken tutan ya da Kıbrıslı korsanlar tarafından taciz edilmesi ve bardağı taşıran son damla da Mısır’dan gelen atlara el konulması olmuştur.

Tarihler 15 Mayıs 1570’i gösterdiğinde Lala Mustafa Paşa komutanlığındaki 50 bin piyade, 6 bin yeniçeri ve süvariden oluşan 200 gemilik Osmanlı donanması, Kıbrıs’ı fethetmek üzere yola çıktı.

İlk olarak Lefteri Kalesi, 9 Temmuz’da da kuzeydeki Girne Kalesi alındı. Ardından Lefkoşe, 50 gün süren kuşatmayla ele geçirildi. Sonra Limasol, Larnaka ve Baf Osmanlı hakimiyetine girdi. Magosa kuşatması ise tam 11 ay sürdü. Kalenin 1 Ağustos 1571’de düşmesiyle Kıbrıs seferi tamamlandı. 

Farklı badirelerle beraber, 15 Kasım 1983’te ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşu dünyaya ilan edildi. Derken bugünlere geldik… Kıbrıs hala çok önemli ve Akdeniz’in anahtarı hükmündedir. Akdeniz’de çalışmaların yoğunlaştığı şu dönemde bize sadece yetmiş kilometre uzakta olan anahtarı ele almak ve gereğini icra etmek nasip olur inşallah.

طونانمه  هر دونمده  قيمتلي اولمشدر؛ أوزللكله  أوچ طرفي دڭزلرله  چوريلي شو آنكي تركيه  جمهوريتنده  و بيوك بر دڭز ساحه سنه  حكم ايدن عثمانلي دونمنده . ايشته  او دونمده  مصر و سوريه يه  چاليشان عثمانلي كميلرينڭ قبريسي مسكن طوتان يا ده  قبريسلي قورصانلر طرفندن تعجيز ايديلمسي و بارداغي طاشیران صوڭ طامله  ده  مصردن كلن آتلره  ال قونولمسي اولمشدر.

تاريخلر ١٥ مايس ١٥٧٠‘ي كوسترديگنده  لالا مصطفي پاشا قوموتانلغنده كي ٥٠ بيڭ پياده ، ٦ بيڭ يڭيچري و سواريدن اولوشان ٢٠٠ كميلك عثمانلي طونانمسي، قبريسي فتح ايتمك أوزره  يوله  چيقدي.

ايلك اولارق لفتري قلعه سي، ٩ تموزده  ده  قوزيده كي كیرنه  قلعه سي آليندي. آردندن لفقوشه ، ٥٠ كون سورن قوشاتمه يله  اله  كچيريلدي. صوڭره  ليماسول، لارناقه  و باف عثمانلي حاكميتنه  كيردي. ماغوسه  قوشاتمسي ايسه  تام ١١ آي سوردي. قلعه نڭ ١ آغستوس ١٥٧١’ده  دوشمسيله  قبريس سفري تماملاندي.

فرقلي بادره لرله  برابر، ١٥ قاسم ١٩٨٣’ده  ايسه  قوزي قبريس ترك جمهوريتنڭ قورولوشي دنيايه  اعلان ايديلدي. ديركن بوكونلره  كلدك…

قبريس حالا چوق أونملي و آق دڭزڭ آناختاري حكمنده در. آق دڭزده  چاليشمه لرڭ يوغونلاشديغي شو دونمده  بزه  ساده جه  يتمش كيلومتره  اوزاقده  اولان آناختاري اله  آلمق و كرگنى اجرا ايتمك نصيب اولور ان شاء اللّٰه.