Kıbrıs

Kemal Çiçek

Kıbrıs’ın Osmanlı topraklarına katılması 8 Rebîülâhir 978’de (9 Eylül 1570) Lefkoşe’nin fethiyle başlamış ve 9 Rebîülevvel 979’da (1 Ağustos 1571) Magosa’nın iltihakıyla tamamlanmıştır. Adanın hukuken Osmanlı hâkimiyetine girmesi ise 3 Zilkade 980 (7 Mart 1573) tarihli Osmanlı-Venedik Antlaşması ile mümkün olmuş, bu antlaşmayla Venedik Kıbrıs’ı Osmanlılara terk etmeyi ve 300.000 duka tazminat ödemeyi kabul etmiştir. 

قبريس

قبريسڭ عثمانلي طوپراقلرينه  قاتيلمسي ٨ ربيع الاخر ٩٧٨’ده  (٩ ايلول ١٥٧٠) لفقوشه نڭ فتحيله  باشلامش و ٩ ربيع الا ول ٩٧٩’ده  (١ آغستوس ١٥٧١) ماغوسه نڭ التحاقيله  تماملانمشدر. آطه نڭ حقوقًا عثمانلي حاكميتنه  كيرمسي ايسه  ٣ ذي القعده  ٩٨٠ (٧ مارت ١٥٧٣) تاريخلي عثمانلي- ونديك آندلاشمه سي ايله  ممكن اولمش، بو آندلاشمه يله  ونديك قبريسي عثمانليلره  ترك ايتمه يي و ٣٠٠ بیڭ دوقه  تضمينات أوده مه يي قبول ايتمشدر.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol