Mühimme Defteri

Osmanlı diplomatiğinde mühimme defterleri, fermanların birer örneğinin kaydedildiği defterler olarak karşımıza çıkmaktadır. Dîvân-ı Hümâyun’da alınan kararlar, önce Padişah’ın onayına sunulurdu. Onayı alınanların içeriği, mühimme defterlerine de kaydedilirdi. Mühimme defterlerine ilk zamanlar, mîrî ahkâm defterleri adı verilmiştir.

عثمانلي ديپلوماتيگنده  مهمّه  دفترلري، فرمانلرڭ برر أورنگنڭ قيد ايديلديگي دفترلر اولارق قارشومزه  چيقمقده در. ديوان همايونده  آلينان قرارلر، أوڭجه  پادشاهڭ اوناينه  صونولوردي. اونايي آلينانلرڭ ايچريگي، مهمّه  دفترلرينه  ده  قيد ايديليردي. مهمّه  دفترلرينه  ايلك زمانلر، ميري احكام دفترلري آدي ويريلمشدر.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol