İnsan Dünyalı Değildir

Dünya, insanın uğrak yeri, bir zaman kalıp gideceği tenezzüh, talim ve terbiye gördüğü, imtihan olduğu yerin ismidir. Hem insanın hem de etrafında diğer mahlukatın fani olan halleri bu iddiayı net biçimde doğrulayacaktır. Saydığımız sair hususların çerçevesini de semavi dinler kesin olarak çizmiştir.

انسان دنيالي دگلدر

دنيا، انسانڭ اوغراق يري، بر زمان قالوب كيده جگي تنزّه، تعليم و تربيه  كورديگي، امتحان اولديغي يرن اسمیدر. هم انسانڭ هم ده  اطرافنده  ديگر مخلوقاتڭ فاني اولان حاللري بو ادّعايي نت بيچيمده  طوغريلاياجقدر. صايديغمز سائر خصوصلرڭ چرچوه سني ده  سماوي دينلر كسين اولارق چيزمشدر.

İnsanın dünyalı olmama yani dünyada ebedi kalmama meselesine gelince, o da yine insanın halinden ve semavi kitaplardan anlaşılacağı gibi, insanlık içinden çıkan en mümtaz Zat’ın (sav) Miraç hadisesi de bunu netleştiren önemli bir vakıadır.

Geçtiğimiz mart ayında idrak etmiş olsak da bu geceyi, nisan ayı vesilesiyle Efendimizi (sav) tekrar hatırlamak ve bu vesile ile de başlığa dikkat çekmek istedik. Bu minvalde yazılmış eserlerden birisini de Belge Okuma bölümüne aldık.

Evet, Peygamber Efendimiz (sav), Kur’an’ın ve kendisinin bildirdiği üzere İsra denilen gece yürüyüşü ile Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya gelmiş, oradan da Kab-ı Kavseyn’e kadar giden bir yolculuk yapmıştır.

Kâinata nispetle küçücük kalan bu dünya denilen menzilden hareketle varlık alemlerini gezmiş, görmüş, geri gelmiş ve bize haber vermiştir. Biz inanıyoruz ki insanlığın babası Âdem (as) ve Havva validemiz cennetten gelmişlerdir. İnsanlar, ölümle biten dünya serüveni neticesi, bir süreçle nihayet cennet veya ameline göre cehenneme gideceklerdir.

Bunu ruh ve bedeniyle yaptığı mevzubahis seyahatle perçinleyen Efendimiz (sav), terakkinin çıtasını da koymuş ve bütün insanlığa hedef göstermiştir. Maddeten terakki isteyenler de (elbette madde bir yere kadar) manen yükselmek isteyenler de bu yolculuğu anlamak zorundadır. Elbette yolcuyu da…

Dünyanın üç yüzü var. İkisi Alah’a ve ahirete bakar, diğeri dünyanın fani olan yüzüne. Durduğumuz yerin mahiyetini ve gidilecek yerin hakikatini anlarsak hayat daha yaşanır olacaktır. Bu vesileyle şahsi hayatımız da toplum hayatı da kıymet ve keyfiyetini artıracak ve dünya daha yaşanılır olabilecektir.

Kalın sağlıcakla…

انسانڭ دنيالي اولمامه  يعني دنياده  ابدي قالمامه  مسئله سنه  كلنجه ، او ده  يينه  انسانڭ حالندن و سماوي كتابلردن آڭلاشيلاجغي كبي، انسانلق ايچندن چيقان اڭ ممتاز ذاتڭ (ص ع و) معراج حادثه سي ده  بوني نتلشديرن أونملي بر واقعه در.

كچديگمز مارت آينده  ادراك ايتمش اولسه ق ده  بو كيجه يي، نيسان آيي وسيله سيله  افنديمزي (ص ع و) تكرار خاطرلامق و بو وسيله  ايله  ده  باشلغه  دقّت چكمك ايسته دك. بو منوالده  يازيلمش اثرلردن بريسني ده  بلكَه  اوقومه  بولومنه  آلدق.

اوت، پيغمبر افنديمز (ص ع و)، قرآنڭ و كنديسنڭ بيلديرديگي أوزره  اسرا دينيلن كيجه  يورويوشي ايله  مسجد حرامدن مسجد اقصايه  كلمش، اورادن ده  قاب قوسينه  قدر كيدن بر يولجيلق ياپمشدر.

كائناته  نسبتله  كوچوجك قالان بو دنيا دينيلن منزلدن حركتله  وارلق عالملريني كزمش، كورمش، كري كلمش و بزه  خبر ويرمشدر. بز اينانييورزكه  انسانلغڭ باباسي آدم (ع م) و حوا والده مز جنّتدن كلمشلردر. انسانلر، ئولومله  بيتن دنيا سرواني نتيجه سي، بر سورچله  نهايت جنّت ويا عملنه  كوره  جهنّمه  كيده جكلردر.

بوني روح و بدنيله  ياپديغي موضوع بحث سياحتله  پرچينله ين افنديمز (ص ع و)، ترقّينڭ چيته سني ده  قويمش و بتون انسانلغه  هدف كوسترمشدر. مادةً ترقّي ايسته ينلر ده  (البته  ماده  بر يره  قدر) معنًا يوكسلمك ايسته ينلر ده  بو يولجيلغي آڭلامق زورنده در. البته  يولجي يي ده …

دنيانڭ أوچ يوزي وار. ايكيسي اللهه  و آخرته  باقار، ديگري دنيانڭ فاني اولان يوزينه . طورديغمز يرن ماهيتنى و كيديله جك يرن حقيقتنى آڭلارسه ق حيات داها ياشانير اولاجقدر. بو وسيله يله  شخصي حياتمز ده  طوپلوم حياتي ده  قيمت و كيفيتنى آرتيراجق و دنيا داها ياشانيلير اولابيله جكدر.

قالڭ صاغليجاقله …