Sahibini Bekleyen Hazine

13. yüzyıl sonlarında Anadolu’da kurulan, farklı kültür ve milletleri bünyesinde toplayan ve yaklaşık altı yüz yıl devam eden Osmanlı Devleti, sınırları, bugünkü Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya ve Akdeniz’in doğusundaki adaları, Macaristan ve Rusya’nın bazı kesimlerini, Kafkasya, Irak, Suriye, Filistin ve Mısır’ı; Cezayir’e kadar tüm Kuzey Afrika’yı ve Arabistan’ın bir bölümünü içine alan ve Üçüncü Murat döneminde toprakları 20 milyon km2’ye kadar ulaşan bir devlet-i âlîdir.

صاحبنى بكله ين خزينه 

١٣نجی يوز ييل صوڭلرنده  آناطوليده  قورولان، فرقلي كولتور و ملّتلري بنيه سنده  طوپلايان و ياقلاشيق آلتي يوز ييل دوام ايدن عثمانلي دولتي، صينيرلري، بوكونكي آرناؤدلق، يونانستان، بولغارستان، يوغوسلاويه ، رومانيه  و آق دڭزڭ طوغوسنده كي آطه لري، مجارستان و روسيه نڭ بعض كسيملريني، قفقاسيه ، ايراق، سوريه ، فلسطين و مصري؛ جزايره  قدر توم قوزي آفريقه يي و عربستانڭ بر بولومني ايچنه  آلان و أوچنجي مراد دونمنده  طوپراقلري ٢٠ ميليون كم٢’يه  قدر اولاشان بر دولت عاليدر.

Bu kadar geniş bir coğrafyada, birçok kültürden insanı ve milletleri kendi özünden ayırmadan bir arada tutabilmiş, yer üstünde inanılmaz bir hazine meydana getirmiştir. Bir arada ve beraberce yaşama kültürüne dair daha çizilemeyen harika bir tablo resmetmiştir.

Zahiri tarihin kaydettiğine göre Karlofça ile beraber farklı sebeplerden bahisle bozulmalar başlamış, birlik mayası zarar görür olmuş ve sanayi ile atağa geçen Avrupa karşısında zayıflama başlamıştır. Zahiri sebepler tahtında bakıldığında, merkezi yapı ile bağlar kopmaya, batının pompaladığı milliyetçilik akımlarıyla ayrışmaya ve dağılmaya doğru gitmiştir.

Avrupa bozuk fikriyatı ile birlikte sanayi için hammadde, buna ulaşmak için ulaşım araçları, ayrışmaları körüklemekle yeni oluşumlara faizli para ve borç batağı gibi silahlarla ve tesis edilen bankacılık faaliyetleriyle hem kendi yapısına madde sağlamak gayesine matuf sömürgecilik hem de gittiği yere fasit fikirler taşımıştır.

Osmanlının resmettiği hazineyi dağıtmakla yer üstündeki görüntüye zarar verdiği gibi, yer altına el atmış ve ne zenginlik varsa talan etmiştir ve etmeye devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluşunun yüzüncü yılına yaklaştığı şu zaman diliminde bir taraftan batının prangalarından kurtulurken, diğer taraftan da yer üstü ve yer altı zenginliklerini fark ve keşfetmeye, milli duruşu ile kendine dönmeye başlamıştır. Savunma sanayii ile başlayan çalışmalar hammadde erişimine arzu ve çalışmayı artırmış, işleme ve kullanıma hazır hale getirme çalışmalarına hız vermiştir.

Dergiye aldığımız belgelerle bu konuya ışık tutmak ve Hızır Aleyhisselamın hazinenin zamansız açığa çıkıp talan edilmesine engel olmak için tamir ettiği duvar misillü bekleyen yer altı zenginliklerimizin yeniden silkinip doğmamız için bir vesile olacağını da dua ve temenni ederiz.

Biliyoruz ki Osmanlının resmettiği tablonun bu zamanda izharı maddeten terakkiye bağlıdır. Bu tablonun oluşmasına vesile olacak potansiyel de bu millette vardır.

بو قدر كنيش بر جغرافيه ده ، برچوق كولتوردن انساني و ملّتلري كندي أوزندن آييرمادن بر آراده  طوتابيلمش، ير أوستنده  اينانيلماز بر خزينه  ميدانه  كتيرمشدر. بر آراده  و برابرجه  ياشامه  كولتورينه  دائر داها چيزيله مه ين خارقه  بر طابلو رسم ايتمشدر.

ظاهري تاريخڭ قيد ايتديگنه  كوره  قارلوفجه  ايله  برابر فرقلي سببلردن بحثله  بوزولمه لر باشلامش، برلك مايه سي ضرر كورور اولمش و صنايع ايله  آتاغه  كچن آوروپه  قارشوسنده  ضعيفلامه  باشلامشدر. ظاهري سببلر تختنده  باقيلديغنده ، مركزي ياپي ايله  باغلر قوپمه يه ، باتینڭ پومپه لادىغي ملّيتجيلك آقيملريله  آيريشمه يه  و طاغيلمه يه  طوغري كيتمشدر.

آوروپه  بوزوق فكرياتي ايله  برلكده  صنايع ايچون خام ماده ، بوڭا اولاشمق ايچون اولاشيم آراچلري، آيريشمه لري كوروكله مكله  يڭي اولوشوملره  فائضلي پاره  و بورج باتاغي كبي سلاحلرله  و تأسيس ايديلن بانقه جيلق فعاليتلريله  هم كندي ياپيسنه  ماده  صاغلامق غايه سنه  معطوف سوموركه جيلك هم ده  كيتديگي يره  فاسد فكرلر طاشیمشدر.

عثمانلينڭ رسم ايتديگي خزينه يي طاغيتمقله  ير أوستنده كي كورونتويه  ضرر ويرديگي كبي، ير آلتنه  ال آتمش و نه  زنكينلك وارسه  تالان ايتمشدر و ايتمه يه  دوام ايتمكده در.

تركيه  جمهوريتي دولتي قورولوشنڭ يوزنجي ييلنه  ياقلاشديغي شو زمان ديليمنده  بر طرفدن باتینڭ پرانغه لرندن قورتولوركن، ديگر طرفدن ده  ير أوستي و ير آلتي زنكينلكلريني فرق و كشف ايتمه يه ، ملّي طوروشي ايله  كندينه  دونمه يه  باشلامشدر. صاوونمه  صنايعي ايله  باشلايان چاليشمه لر خام ماده  ايريشيمنه  آرزو و چاليشمه يي آرتيرمش، ايشله مه  و قوللانيمه  حاضر حاله  كتيرمه  چاليشمه لرينه  خيز ويرمشدر.

دركي يه  آلديغمز بلكه لرله  بو قونويه  ايشيق طوتمق و خضر عليه السّلامڭ خزينه نڭ زمانسز آچيغه  چيقوب تالان ايديلمه سنه  انكل اولمق ايچون تعمير ايتديگي ديوار مثللو بكله ين ير آلتي زنكينلكلريمزڭ يڭيدن سيلكينوب طوغمه مز ايچون بر وسيله  اولاجغنى ده  دعا و تمنّي ايدرز. بيلييورزكه  عثمانلينڭ رسم ايتديگي طابلونڭ بو زمانده  اظهاري مادةً ترقّي يه  باغليدر. بو طابلونڭ اولوشمه سنه  وسيله  اولاجق پوتانسييل ده  بو ملّتده  واردر.