Mi’râc-ı Nebevî (Beyt-i Berceste – Mart 2021)

İşte böyle bir zât ki,اَلسَّبَبُ كَالْفَاعِلِ  sırrınca, bütün ümmetin işlediği hasenâtın bir misli, onun kefe-i mîzânında bulu­nan ve umum ümmetin salavâtı, onun ma‘nevî kemâlâtına imdâd veren ve risâletinde gördüğü vezâifin netâicini ve ma‘nevî ücretleriyle beraber rahmet ve muhabbet-i İlâhiyenin nihâyetsiz feyzine mazhar olan bir zât, elbette Mi‘râc merdiveniyle cennete, Sidretü’l-Müntehâ’ya, Arş’a ve Kāb-ı Kavseyn’e kadar gitmek ayn-ı hak, nefs-i hakîkat ve mahz-ı hikmettir.

(Osmanlıca Sözler, s.259)

ايشته  بويله  بر ذاتكه، اَلسَّبَبُ كَالْفَاعِل  سرنجه ، بتون امّتڭ ايشله دیگي حسناتڭ بر مثلي، اونڭ كفۀ ميزاننده  بولنان و عموم امّتڭ صلواتي، اونڭ معنوي كمالاتنه  امداد ويرن و رسالتنده  كورديگي وظائفڭ نتائجنى و معنوي اجرتلريله  برابر رحمت و محبّت الهيه نڭ نهايتسز فيضنه  مظهر اولان بر ذات، البته  معراج مرديونيله  جنّته ، سدرة المنتهايه ، عرشه  و قاب قوسينه  قدر كيتمك عين حق، نفس حقيقت و محض حكمتدر.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol