Beyt-i Berceste – Mağfiret İklimi (Şubat 2021)

İnsandaki nefis ise, şeytanı her vakit dinler. İnsandaki kuvve-i şeheviye ve gadabiye ise, şeytan desîselerine hem kābile, hem nâkile iki cihaz hükmündedirler. İşte bunun içindir ki: Cenâb-ı Hakk’ın Gafûr ve Rahîm gibi iki ismi, tecellî-i a‘zamla ehl-i îmâna teveccüh ediyor. Ve Kur’ân-ı Hakîm’de peygamberlere en mühim ihsânı, mağfiret olduğunu gösteriyor ve onları, istiğfâr etmelerine da‘vet ediyor. (Lem’alar, s.75.)

انسانده كي نفس ايسه ، شيطاني هر وقت ديڭلر. انسانده كي قوۀ شهويه  و غضبيه  ايسه ، شيطان دسيسه لرينه  هم قابله ، هم ناقله  ايكي جهاز حكمنده درلر. ايشته  بونڭ ايچوندركه : جناب حقّڭ غفور و رحيم كبي ايكي اسمي، تجلّئ اعظمله  اهل ايمانه  توجّه ايدييور. و قرآن حكيمده  پيغمبرلره  اڭ مهم احساني، مغفرت اولديغني كوسترييور و اونلري، استغفار ايتمه لرينه  دعوت ايدييور.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol