Baş Muharrir (Şubat 2021)

Yolun Hakkı

İnsan mükerrem, muazzez ve ahsen-i takvimde yaratılmış bir varlıktır. Hemcinsine muhtaç, birlik ve beraberlik fıtratında mündemiç olarak sair insanlarla iletişim ve etkileşime açıktır. Bununla birlikte her bir insan Fatır-ı Hakim tarafından mahsus özelliklerle yaratılmış, kendine özgü halleri ve en önemlisi mahremi vardır. Belki de birlik ve beraberliğin, toplum ve millet olabilmenin en önemli esaslarından birisi, insanın mahremine duyulan saygı ve itinadır.

Konuyla ilgili olarak rivayet olunur ki, Peygamber Efendimiz (sav) yol kenarında oturan bazı sahabileri görünce; “Yol kenarlarında oturmaktan sakının” buyurdu. Sahabiler, “Buraları bizim oturup konuştuğumuz yerlerdir” deyince; “Eğer burada oturursanız yolun hakkını verin” buyurdu. “Yolun hakkı nedir?” sorusuna ise şöyle cevap verdi: “Yoldan gelip geçenleri seyretmemek, yoldan eza veren şeyleri kaldırmak, selâm almak ve emr-i bi’l-marûf ve nehy-i ani’l-münker yapmak.” (Buhârî, Mezâlim, 22)

İslam toplumlarında bahusus Osmanlı döneminde de bu konuya hassasiyetle yaklaşılmıştır. Evlerin pencerelerinin baktığı yönden, kapıdaki tokmağın şekline mahremiyete duyulan hassasiyet yön vermiştir.

Ne var ki günümüzde hususan sosyal medya araçlarıyla hepten rayından çıkan bir mahremiyet havasına ve yaklaşımına büründük. Evvelden takvadan bahisle burnumuzu göstermekten sakınırken, şimdi hemen herkes her şeyini paylaşır hale geldi.

Yanı sıra gelişen teknoloji ile birlikte sokakta, iş yerinde hatta evinizin içinde bile her şeyiniz takip edilebilir, size mahsus kalması gereken pek çok bilgi, belge ve görüntüye ulaşılabilir oldu. Öyle ki bunlardan mahfuz kalabilmek için hiç muhatap olmamak lazım gelir oldu. O da bir cihette imkansızlaştı, zira devlet dahil pek çok kurum, kuruluş buralar üzerinden hizmet verir ve sizden buradan ister oldu.

Yolun hakkını verenler, tersi halde her türlü mahremiyete vakıf olma gayretiyle hareket eder oldular. Fakat fıtrat değişmiyor. Fatır-ı Hakimin koyduğu kaideler de kıyamete kadar baki. Bize düşen elden geldiği kadar mahremimize sahip çıkmak ve başkasının mahremine tecessüste bulunmamaktır.

Allah’ın Settar ism-i şerifine sığınarak sizleri dergiyle baş başa bırakmak isterim.

Allah’a emanet olunuz.

يولوڭ حقّي

انسان مكرّم، معزّز و احسن تقويمده  ياراتيلمش بر وارلقدر. هم جنسنه  محتاج، برلك و برابرلك فطرتنده  مندمج اولارق سائر انسانلرله  ايلتيشيم و اتكيله شيمه  آچيقدر. بونڭله  برلكده  هر بر انسان فاطر حكیم طرفندن مخصوص أوزللكلرله  ياراتيلمش، كندينه  أوزكو حاللري و اڭ أونمليسي محرمي واردر. بلكه  ده  برلك و برابرلگڭ، طوپلوم و ملّت اولابيلمه نڭ اڭ أونملي اساسلرندن بريسي، انسانڭ محرمنه  دويولان صايغي و اعتنادر.

قونويله  ايلكيلي اولارق روايت اولونوركه ، پيغمبر افنديمز (ص ع و) يول كنارنده  اوتوران بعض صحابيلري كورنجه ؛ ”يول كنارلرنده  اوتورمقدن صاقينڭ“ بويوردي. صحابيلر، ”بورالري بزم اوتوروب قونوشديغمز يرلردر“ديينجه ؛ ”اگر بوراده  اوتورورسه ڭز يولڭ حقّنى ويرڭ“ بويوردي. ”يولڭ حقّي نه در؟“ صوروسنه  ايسه  شويله  جواب ويردي: ”يولدن كلوب كچنلري سير ايتمه مك، يولدن اذا ويرن شيلري قالديرمق، سلام آلمق و امر بالمعروف و نهی عن المنكر ياپمق.“

اسلام طوپلوملرنده  باخصوص عثمانلي دونمنده  ده  بو قونويه  حسّاسيتله  ياقلاشيلمشدر. أولرڭ پنجره لرينڭ باقديغي يوڭدن، قاپيده كي طوقماغڭ شكلنه  محرميته  دويولان حسّاسيت يوڭ ويرمشدر.

نه  واركه  كونمزده  خصوصًا صوسيال مديه  آراچلريله  هپدن رايندن چيقان بر محرميت هواسنه  و ياقلاشيمنه  بوروندك. أوّلدن تقوادن بحثله  بورنمزي كوسترمكدن صاقينيركن، شيمدي همن هركس هر شيئني پايلاشير حاله  كلدي.

ياڭي صيره  كليشن تكنولوژي ايله  برلكده  صوقاقده ، ايش يرنده  حتّی أويڭزڭ ايچنده  بيله  هر شيئڭز تعقيب ايديله بيلير، سزه  مخصوص قالمسي كركن پك چوق بيلكي، بلكه  و كورونتويه  اولاشيلابيلير اولدي. أويله كه  بونلردن محفوظ قالابيلمك ايچون هيچ مخاطب اولمامق لازم كلير اولدي. او ده  بر جهتده  امكانسزلاشدي، زيرا دولت داخل پك چوق قوروم، قورولوش بورالر أوزرندن خدمت ويرر و سزدن بورادن ايستر اولدي.

يولڭ حقّنى ويرنلر، ترسي حالده  هر تورلي محرميته  واقف اولمه  غيرتيله  حركت ايدر اولديلر. فقط فطرت دگيشمه يور. فاطر حكیمڭ قويديغي قاعده لر ده  قيامته  قدر باقي. بزه  دوشن الدن كلديگي قدر محرممزه  صاحب چيقمق و باشقه سنڭ محرمنه  تجسسده  بولونمامقدر.

اللّٰهڭ ستّار اسم شريفنه  صيغينارق سزلري دركيله  باش باشه  بيراقمق ايسترم. اللّٰهه  امانت اوليڭز.