Mısır ve Sudan’ı Ne Zaman Kaybettik?

Mısır ve Sudan’ı Ne Zaman Kaybettik?

Mısır, 1517 Ridaniye Zaferi’yle fethedilmiş 4 asırdan fazla Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştır. 1882 senesinde İngilizler, Mısır’daki karışıklıkları bahane ederek asker çıkarmışlardır. İngilizlerin Mısır’a asker çıkarması büyük tepkiye sebep olmuş, bunun üzerine İngilizler karışıklıklar bitince askerlerini çekeceklerini ve Osmanlı’nın Mısır üzerindeki hâkimiyetini tanıdıklarını duyurmuşlardır. 1885 senesinde Sultan II. Abdülhamid, Mısır’daki gelişmeleri birinci elden takip edebilmek için Gazi Ahmed Muhtar Paşa’yı fevkalade komiser olarak Mısır’da görevlendirmiştir. Ayrıca Gazi Ahmed Muhtar Paşa 1892’de Mısır Hıdivi olan II. Abbas Hilmi’nin ‘müsteşar-ı has’ı olarak atanmıştır. I. Dünya Savaşı boyunca Mısır, İngiliz işgali altında kalmıştır. Savaş sonrası imzalanan Sevr Antlaşması’na göre ise Mısır’da 18 Aralık 1914 itibariyle İngiliz garantörlüğünü kabul ediliyordu. Ancak 16 Eylül 1920 tarihli Bâb-ı Âlî Hâriciye Nezâreti hukuk müşavirleri tarafından hazırlanan hukukî mütalaada da (HR.SYS, 2349/22-8) ifade edildiği üzere Sevr Antlaşması hiçbir zaman yürürlüğe girmemiştir. Çünkü yürürlüğe girmesi için gereken hukukî süreç tamamlanmamıştır. Bu sebeple Lozan Antlaşmasıma kadar Mısır ve Sudan Osmanlı toprağı olarak kalmış ve Mısırlılar 1923’e kadar Osmanlı pasaportunu kullanmışlardır.

مصر و سوداني نه زمان غائب ايتدك؟

مصر، ١٥١٧ ردانيه  ظفريله فتح ايديلمش ٤ عصردن فضله عثمانلي حاكميتنده  قالمشدر. ١٨٨٢ سنه سنده  انكليزلر، مصرده كي قاريشيقلقلري بهانه  ايدرك عسكر چيقارمشلردر. انكليزلرڭ مصره  عسكر چيقارمسي بيوك تپكي يه  سبب اولمش، بونڭ أوزرينه  انكليزلر قاريشيقلقلر بيتنجه  عسكرلريني چكه جكلريني و عثمانلينڭ مصر أوزرنده كي حاكميتنى طانيدقلريني دويورمشلردر. ١٨٨٥ سنه سنده  سلطان ٢نجی عبدالحميد، مصرده كي كليشمه لري برنجي الدن تعقيب ايده بيلمك ايچون غازي احمد مختار پاشايي فوق العاده  قوميسر اولارق مصرده  كورولنديرمشدر. آيريجه  غازي احمد مختار پاشا ١٨٩٢’ده  مصر خديوي اولان ٢نجی عبّاس حلمينڭ ’مستشار خاصي اولارق آتانمشدر. ١نجی دنيا صواشي بوينجه  مصر، انكليز اشغالي آلتنده  قالمشدر. صواش صوڭره سي امضالانان ثور آندلاشمه سنه كوره  ايسه  مصرده  ١٨ آرالق ١٩١٤ اعتباريله  انكليز غارانتورلگني قبول ايديلييوردى. آنجق ١٦ ايلول ١٩٢٠ تاريخلي باب عالي خارجيه  نظارتي حقوق مشاورلري طرفندن حاضرلانان حقوقي مطالعه ده  ده  (٢٣٤٩/٢٢-٨) افاده  ايديلديگي أوزره  ثور آندلاشمه سي هيچ بر زمان يورورلگه  گيرمه مشدر. چونكه  يورورلگه  كيرمسي ايچون كركن حقوقي سورچ تماملانمامشدر. بو سببله  لوزان آندلاشمه سنه  قدر مصر و سودان عثمانلي طوپراغي اولارق قالمش و مصرليلر ١٩٢٣’ه  قدر عثمانلي پاساپورتني قوللانمشلردر.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol