Baş Muharrir

Çözüm Ahlakta

“Ahlak olmayan yerde kanun bir iş yapmaz” sözünü duymuşsunuzdur. Dahası bu sözün ifade ettiği manayı göz önünde yaşıyoruz. Umumun selameti için alınan kararlar ve yaptırımlara karşı direnen, kendisini de tehlikeye atarak zarara giden nice insanları maalesef her gün görür olduk.

Polis, ceza, mahkeme çözüm olmak için yeterli olmaz halde. Nihayetinde insan denen varlık, eğer kendi iç dünyasında neyi nasıl kabul ediyorsa öyle davranmaktan geri durmuyor. Bundan dolayıdır ki polisi dışarıda değil, insanın kendi vicdanında yerleştirmek gerekiyor. Yani insan, iyi ve kötü, doğru ve yanlışı bilip kendi iradesiyle duruş sergileyebilir hale gelmelidir. Bunun da yolu, İmam Gazali Hazretlerinin çocuğun gelişiminde kıstas aldığı “utanma ve haya etme” öne çıkarılmasında yani eğitimin temeline ahlakı koymaktır.

Bu noktada Bediüzzaman Hazretlerinin eserlerindeki şu ifadeler çarpıcıdır: “Din yalnız iman değil, belki amel-i sâlih dahi, dinin ikinci cüzüdür. Acaba katil, zina, sirkat, kumar, şarab gibi hayat-ı ictimâiyeyi zehirleyen pek çok büyük günahları işleyenleri onlardan menetmek için yalnız hapis korkusu ve hükûmetin bir hafiyesinin görmesi tevehhümü kâfi gelir mi? O halde her hanede, belki herkesin yanında daima bir polis, bir hafi­ye bulunması lâzım gelir ki, serkeş nefisler kendilerini o pisliklerden çeksinler. İşte iman hakikatleri, amel-i sâlih noktasında iman canibinden herkesin başında bir manevi yasakçıyı bulundurur. Cehennem hapsini ve gazab-ı İlâhîyi hatırına getirmekle fenalıktan kolayca kurtarır.”

Var olmamızın ve dünya hayatının bir imtihan olduğu, “Ey kavmim! Şu dünya hayatı, gelip geçici bir avuntudan ibarettir. Ahiret ise, asıl yerleşilecek ve ebediyen kalınacak yer orasıdır.” (Mümin, 39) ayeti gibi pek çok ayette beyan edilmiştir. Bununla beraber “And olsun ki sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı çok zikreden kimseler için Allah’ın Resulünde güzel bir örnek vardır.” (Ahzab, 21) ayeti ile de istenene ulaştıracak yol gösterilmiştir.

Coğrafyamızda ve İslam toplumları ve topraklarında hayat bu arayış içerisinde şekillenmiş, iyi veya kötü sonuçlar bu açılımdan ortaya çıkmıştır. Bu sayımızda bu arayışı ortaya koyan bir belge üzerinden konuyu gündeme getirdik. Ve kapağa Ahlak Milli Güvenlik Meselesidir dedik. Belgeyi okuduğunuzda başlık daha iyi anlaşılacaktır.

Sizleri dergiyle baş başa bırakıp halimizin en hayırlı ve güzel olmasını temenni ederiz.

چوزوم اخلاقده

”اخلاق اولمايان يرده  قانون بر ايش ياپماز“ سوزيني دويمشسڭزدر. داهاسي بو سوزڭ افاده  ايتديگي معنايي كوز أوڭنده  ياشييورز. عمومڭ سلامتي ايچون آلينان قرارلر و ياپديريملره  قارشي ديرنن، كنديسني ده  تهلكه يه  آتارق ضرره  كيدن نيجه  انسانلري مع الاسف هر كون كورور اولدق.

پوليس، جزا، محكمه  چوزوم اولمق ايچون يترلي اولماز حالده . نهايتنده  انسان دینن وارلق، اگر كندي ايچ دنياسنده  نه يي ناصل قبول ايدييورسه  أويله  داورانمقدن كري طورمييور. بوندن طولاييدركه  پوليسي طيشاريده  دگل، انسانڭ كندي وجداننده  يرلشديرمك كركييور. يعني انسان، ايي و كوتو، طوغري و ياڭليشي بيلوب كندي اراده سيله  طوروش سركيله يه بيلير حاله  كلمليدر. بونڭ ده  يولي، امام غزالي حضرتلرينڭ چوجغڭ كليشيمنده  قسطاس آلديغي ”اوتانمه  و حيا ايتمه “ أوڭه  چيقاريلمه سنده  يعني اگيتيمڭ تملنه  اخلاقي قويمقدر.

بو نقطه ده  بديع الزمان حضرتلرينڭ اثرلرنده كي شو افاده لر چارپيجيدر: ”دين يالڭز ايمان دگل، بلكه  عمل صالح دخي، دينڭ ايكنجي جزؤيدر. عجبا قتل، زنا، سرقت، قمار، شراب كبي حيات اجتماعيه يي زهرله ين پك چوق بيوك كناهلري ايشله ينلري اونلردن منع ايتمك ايچون يالڭز حبس قورقوسي و حكومتڭ بر خفيه سنڭ كورمسي توهّمي كافي كليرمي؟ او حالده  هر خانه ده ، بلكه  هركسڭ ياننده  دائما بر پوليس، بر خفيه بولونمسي لازم كليركه ، سركش نفسلر كنديلريني او پيسلكلردن چكسينلر. ايشته  ايمان حقيقتلري، عمل صالح نقطه سنده  ايمان جانبندن هركسڭ باشنده  بر معنوي ياساقجي يي بولونديرور. جهنّم حبسنى و غضب الٰهي يي خاطرينه  كتيرمكله  فنالقدن قولايجه  قورتارير.“

وار اولمه مزڭ و دنيا حياتنڭ بر امتحان اولديغي، ”اي قومم! شو دنيا حياتي، كلوب كچيجي بر آوونتيدن عبارتدر. آخرت ايسه ، اصل يرلشيله جك و ابديًا قاليناجق ير اوراسيدر.“ ( مؤمن، ٣٩) آيتي كبي پك چوق آيتده  بيان ايديلمشدر. بونڭله  برابر ”آند اولسونكه  سزڭ ايچون، اللّٰهه  و آخرت كوننه  قاووشمه يي اومان و اللّٰهي چوق ذكر ايدن كيمسه لر ايچون اللّٰهڭ رسولنده  كوزل بر أورنك واردر.“ ( احزاب، ٢١) آيتي ايله  ده  ايستننه  اولاشديراجق يول كوستريلمشدر.

جغرافيه مزده  و اسلام طوپلوملري و طوپراقلرنده  حيات بو آراييش ايچريسنده  شكللنمش، ايي ويا كوتو صوڭوچلر بو آچيليمدن اورته يه  چيقمشدر. بو صاييمزده  بو آراييشي اورته يه  قويان بر بلكه  أوزرندن قونويي كوندمه  كتيردك. و قپاغه  اخلاق ملّي كوگنلك مسئله سيدر ديدك. بلكه يي اوقوديغڭزده  باشلق داها ايي آڭلاشيلاجقدر.

سزلري دركيله  باش باشه  بيراقوب حالمزڭ اڭ خيرلي و كوزل اولمه سني تمنّي ايدرز.