Beyt-i Berceste: Mevlid-i Nebi

Mevlid-i Nebevî ile Mi‘râciye’nin okun­ması, gayet nâfi‘ ve güzel âdettir. Ve müstahsen bir âdet-i İslâmiyedir. Belki hayat-ı ictimâiye-i İslâmiyenin gayet latîf ve parlak ve tatlı bir medâr-ı sohbetidir. Belki hakāik-i îmâniyenin ihtârı için en hoş ve şirin bir derstir. Belki îmânın envârını ve muhabbetullâh ve aşk-ı Nebevîyi göstermeye ve tahrîke en müheyyic ve müessir bir vâsıtadır. Cenâb-ı Hak bu âdeti ebede kadar devam ettirsin. Ve Süleyman Efendi gibi mevlid yazanlara, Cenâb-ı Hak rahmet etsin. Yerlerini Cennetü’l-Firdevs yapsın. Âmîn.

(Osmanlıca Mektubat-1, s.136.)

مولد نبوي ايله  معراجيه نڭ اوقونمه سي، غايت نافع و كوزل عادتدر. و مستحسن بر عادت اسلاميه در. بلكه  حيات اجتماعيۀ اسلاميه نڭ غايت لطيف و پارلاق و طاتلي بر مدار صحبتيدر. بلكه  حقائق ايمانيه نڭ اخطاري ايچون اڭ خوش و شيرين بر درسدر. بلكه  ايمانڭ انوارينى و محبّت اللّٰه و عشق نبوي يي كوسترمه يه  و تحريكه  اڭ مهيّج و مؤثر بر واسطه در. جناب حق بو عادتي ابده  قدر دوام ايتديرسين. و سليمان افندي كبي مولد يازانلره ، جناب حق رحمت ايتسين. يرلريني جنّت الفردوس ياپسين. آمين.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol