Tabiata Muvafık Gıdalar

(Kaynak; Kaysûnîzâde Nidâî Muhammed Çelebi El-Ankaravî, Menâfiʻu’n-Nâs eserinden)

İnsâna müfîd olan mürekkeb gıdâları beyân idelim. Ammâ maʻlûmun olsun ki beden ile taʻâm mâbeyninde hem muvâfakat ve muhâlefet vardır. Tabîb olan kimesnede hazâkat gerekdir kim her kişinin tabîʻatına göre gıdâlar ve eşribe virüb ilâc ve devâ buyura. Halkın suâllerinde hikmete muhâlif beyhûde cevâb virmeyüb basîret ve kitâba mürâcaʻat idüb üstadından gördüğü gibi veyâhud tecrübe ile bulduğu gibi devâ ide.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol