İyiliği Emretmek, Kötülükten Sakındırmak

Emr-i bi’l-maʻrûf nehy-i ani’l-münker; günümüz Türkçesiyle iyiliği emretmek, kötülükten engellemek; ıstılahi anlamıyla ise akıl ve şeriatla güzel olduğu bilinene (maʻrûf) çağırıp, akıl ve şeriatla kötü olduğu bilinenden (münker) sakındırmak, vazgeçirmeye çalışmaktır. Bu amel Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadis-i şeriflerde çok kereler emredilmiş ve İslam toplumunun şiarı hâline gelmiştir. Hak ile batılın ayırt edilmesi ve vahye dayalı hayat tarzının yeryüzünde hâkim kılınması için iyiliği emir ve kötülükten nehiy, İslam ümmetinde mutlaka yerine getirilmesi gereken bir vazifedir. Aksi takdirde Allahu Teâlâ’nın isminin zikredilmesine ve kâinatın devamına vesile olan Müslüman toplum ifsad olur, batılla cihad da anlamını yitirir. Böylece iyiliklerin olmadığı bir toplumda kötülükler bir yaşama biçimi hâline gelip bu sefer onlar “maʻrûf” olur.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol