Beyt-i Berceste – Hac ve Kurban (Ağustos 2020)

Hacc-ı şerîf, bil’asâle herkes için bir mertebe-i külliyede bir ubûdiyettir. Nasıl ki bir nefer bir yevm-i mahsûsta ferîk dâiresinde bir ferîk gibi padişahın bayramına gider ve lütfuna mazhar olur. Öyle de bir hacı ne kadar âmî de olsa, kat‘-ı merâtib etmiş bir veli gibi, umum aktâr-ı arzın Rabb-i Azîm’i ünva­nıyla Rabbisine müteveccihtir. Bir ubûdiyet-i külliye ile müşerreftir. 

حج شريف، بلاصاله  هركس ايچون بر مرتبۀ كليه ده  بر عبوديتدر. ناصلكه  بر نفر بر يوم مخصوصده  فريق دائره سنده  بر فريق كبي پادشاهڭ بايرامنه  كيدر و لطفنه  مظهر اولور. أويله  ده  بر حاجي نه  قدر عامي ده  اولسه ، قطع مراتب ايتمش بر ولي كبي، عموم آقتار ارضڭ ربّ عظيمي عنوانيله  ربّيسنه  متوجّهدر. بر عبوديت كليه  ايله  مشرّفدر.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol