Ayasofya Camii’ne Fatiha-hân Tayini

Ayasofya Camii’ne Fatiha-hân Tayini

Ayasofya Camii, Peygamber Efendimizin (asm) müjdelediği fethin bir hatırası olarak yüzyıllardır, İstanbul’un siluetinin önemli bir parçasıdır. İslam’ın mührünün Avrupa’nın en önemli şehrine vurulmuş bir damgasıdır. Bu sebeple Osmanlı idarecileri Ayasofya Camii’ne ayrı bir önem vermişler ve her uygulamalarında bunu açıkça ortaya koymuşlardır. Ayasofya Camii’nde görevlendirilecek her görevli, Sadrazam’ın arzı ve Padişah’ın onayı ile atanabiliyordu. Bunun en bariz örneklerinden birisi Sultan IV. Mustafa zamanında yapılan atamadır. Gözleri görmeyen Hafız Ali Efendi, Fatiha-han görevine atanmıştır (HAT, 1443/59291-1). Fatiha-hanlar, camide namaz cemaatle kılınmadan önce eski devlet görevlileri ve caminin banilerinin isimlerini zikreder ve Fatiha okunmasını sağlarlardı. Osmanlı zamanında camilerde birçok görevli bulunurdu. Fatiha-han, bu görevlilerden birisidir. Engelli bir hâfızın bu göreve atanması ise, Osmanlı Devleti’nin vatandaşları arasında ayrım yapmadığının ispatıdır. Ayrıca Sultan IV. Mustafa, 14 ay gibi kısa bir süre padişahlık yapmıştır. O sebeple onun hattının olduğu belge sayısı azdır. Çok iri harflerle yazı yazdığı, belgeden anlaşılmaktadır.

آياصوفيه  جامعنه فاتحه خان تعييني

آياصوفيه  جامعي، پيغمبر افنديمزڭ (ع ص م) مژده له ديگي فتحڭ بر خاطره سي اولارق يوز ييللردر، استانبولڭ سيلوئتنڭ أونملي بر پارچه سيدر. اسلامڭ مهرينڭ آوروپه نڭ اڭ أونملي شهرينه  اورولمش بر طامغه سيدر. بو سببله  عثمانلي اداره جيلري آياصوفيه  جامعنه آيري بر أونم ويرمشلر و هر اويغولامه لرنده  بوني آچيقجه  اورته يه  قويمشلردر. آياصوفيه  جامعنده  كورولنديريله جك هر كورولي، صدر اعظمڭ ارضي و پادشاهڭ اونايي ايله  آتانابيلييوردي. بونڭ اڭ بارز أورنكلرندن بريسي سلطان ٤نجي مصطفي زماننده  ياپيلان آتامه در. كوزلري كورمه ين حافظ علي افندي، فاتحه خان كوروينه  آتانمشدر (خط، ١٤٤٣/٥٩٢٩١-١). فاتحه خانلر، جامعده  نماز جماعتله  قيلينمادن أوڭجه  اسكي دولت كوروليلري و جامعنڭ بانيلرينڭ اسملريني ذكر ايدر و فاتحه  اوقونمه سني صاغلارلردي. عثمانلي زماننده  جامعلرده  برچوق كورولي بولونوردي. فاتحه خان، بو كوروليلردن بريسيدر. انكللي بر حافظڭ بو كوروه  آتانمسي ايسه ، عثمانلي دولتنڭ وطنداشلري آراسنده  آيريم ياپمديغنڭ اثباتيدر. آيريجه  سلطان ٤نجي مصطفي، ١٤ آي كبي قيصه  بر سوره  پادشاهلق ياپمشدر. او سببله  اونڭ خطنڭ اولديغي بلكه  صاييسي آزدر. چوق ايري حرفلرله  يازي يازديغي، بلكه دن آڭلاشيلمقده در.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol