Çocuklarımızı Nasıl Terbiye Edelim!

İşte bizde ehemmiyeti layıkıyla takdir edilemeyen bir mesele-i ictimaiye (sosyal mesele)…

Evet, çocuklarımızı nasıl terbiye etmeliyiz? Bu o kadar mühim hususiyle bizim gibi ilim ve irfan cihetiyle pek geride kalan milletlerde o derece ehemmiyet-i mahsusayı hâiz bir meseledir ki buna nazar-ı lakaydıyla bakmak bir kabahat hem de ahlakın katiyen affedemeyeceği bir kabahattir.

Hakikat, istikbal ensal-i müstakbeleyi (gelecek neslleri) teşkil edecek evlad ve etfalin (çocukların) talim ve terbiyesi hususunda sarf edilecek mesainin aralık veya çokluğu nispetinde muzlim (karanlık) veya parlak olur. Çocuklarını

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol