Osmanlı’da Aile

Aile, İslam dininin özellikle teşvik ettiği; dini, nefsi, toplumu ve nesli korumayı esas alan bir yapıdır. Ailenin kurulması ve muhafaza edilmesinin ehemmiyeti ayet ve hadislerle vurgulanmıştır. Birçok millette görülen ataerkil aile yapısı İslam’da da mevcuttur. Ancak aile reisi olarak erkeğin; hanımı, çocukları ve onların mal varlıkları üzerinde oldukça sınırlı bir yetkisi vardır. En başta kadın, bazı toplumlarda kabul edildiği üzere günahın kaynağı, her şeyiyle erkeğe bağımlı bir varlık değildir. Kadın erkek gibi imtihana muhatap alınmış bağımsız bir şahsiyettir. Ekonomik bağımsızlığa ve kendi malına tasarruf yetkisine sahiptir. Erkeğe toplumsal hayattaki vazifeleri sebebiyle kadına nazaran bazı noktalarda göreli bir üstünlük verilmiştir. “(Kocalarının) onlar üzerinde örfe uygun olan (haklar)ı gibi, onların da (kocaları üzerinde hakları) vardır. Fakat erkekler için onların üzerine bir derece (bir üstünlük) vardır. (Bakara, 228)” Ancak bu üstünlük mutlak değildir. Erkek aile içindeki davranışlarından hem Allah katında hem de hukuki olarak sorumludur.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol