Hamidiye Etfâl Hastanesi

Hamidiye Etfâl Hastanesi

Ziya Şakir tarafından derlenen ve Sultan 2. Abdülhamid’in tahttan indirildikten sonraki hayatının anlatıldığı hatıratta, Sultan’ın birisi ev kazasından, birisi de difteriden kaybettiği iki kız çocuğunun ruhlarını şad etmek için Hamidiye Etfal Hastanesi’ni yaptırmaya karar verdiğinden bahsedilmektedir. Arşiv belgelerinde ise Sultan 2. Abdülahmid’in 11-12 Şubat 1898 gecesi difteriden hayatını kaybeden Hatice Sultan’ın ardından hastanenin inşa edilmesi talimatını verdiği anlatılır. Sultan, Bahriye Kolağası Dr. İbrahim Bey’i çağırarak bir çocuk hastanesi yaptırmak istediğini ve bunun için Şişli’de bir arsa belirlediğini söyleyerek, inşaat çalışmalarına derhal başlanması talimatını verir. Hastanenin yapım çalışmaları, bir sene gibi kısa bir sürede tamamlanır. Sultan 2. Abdülhamid, kendi şahsî hazinesinden 13.000 altın harcamıştır. 5 Haziran 1899 günü hastanenin açılışı gerçekleştirildi. 24 Eylül 1898 tarihli arşiv belgesinde (DAB, ML.EEM, 294/4-1-1) hastanenin inşaatında hangi ustalık alanında kaç işçinin çalıştığı ve bunlara ödenen haftalık ücretler belirtilmişti.

حميديه  اطفال خسته خانه سي

ضيا شاكر طرفندن درلنن و سلطان ٢نجي عبدالحميدڭ تختدن اينديريلدكدن صوڭره كي حياتنڭ آڭلاتيلديغي خاطراتده ، سلطانڭ بريسي أو قضاسندن، بريسي ده  ديفتريدن غائب ايتديگي ايكي قيز چوجغنڭ روحلريني شاد ايتمك ايچون حميديه  اطفال خسته خانه سني ياپديرمه يه  قرار ويرديگندن بحث ايديلمكده در. آرشيو بلكه لرنده  ايسه  سلطان ٢نجي عبدالحميدڭ ١١-١٢ شباط ١٨٩٨ كيجه سي ديفتريدن حياتنى غائب ايدن خديجه  سلطانڭ آردندن خسته خانه نڭ انشا ايديلمسي تعليماتنى ويرديگي آڭلاتيلير. سلطان، بحريه  قول آغاسي در. ابراهيم بگي چاغيرارق بر چوجق خسته خانه سي ياپديرمق ايسته ديگني و بونڭ ايچون شيشليده  بر عرصه  بليرله ديگني سويله يه رك، انشاآت چاليشمه لرينه  درحال باشلانمسي تعليماتنى ويرر. خسته خانه نڭ ياپيم چاليشمه لري، بر سنه  كبي قيصه  بر سوره ده  تماملانير. سلطان ٢نجي عبدالحميد، كندي شخصي خزينه سندن ١٣بيڭ آلتين خرجامشدر. ٥ حزيران ١٨٩٩ كوني خسته خانه نڭ آچيليشي كرچكلشديريلدي. ٢٤ ايلول ١٨٩٨ تاريخلي آرشيو بلكه سنده  خسته خانه نڭ انشاآتنده  هانگي اوسته لق آلاننده  قاچ ايشجينڭ چاليشديغي و بونلره  أودنن هفته لق اجرتلر بليرتيلمشدي.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol