Beyt-i Berceste – Sıhhat ve Afiyet (Haziran 2020)

İnsanda o esmânın umumiyetle cilveleri var. Bunda sıhhat, âfiyet ve lezâiz gibi nâfi‘ emirler, nasıl şükrü dedirtir ve o makineyi çok cihetlerle vazîfelerine sevkeder ve insan da bir şükür fabrikası gibi olur, öyle de musibetlerle, hastalıklarla, âlâm ile, sâir müheyyic ve muharrik ârızalarla o makinenin diğer çarklarını harekete getirir, tehyîc eder. Mâhiyet-i insaniyede münderic olan acz ve za‘f ve fakr ma‘denini işlettirir. Bir lisân ile değil, belki herbir a‘zânın lisânıyla bir ilticâ, bir istimdâd vaz‘iyetini verir.

(Osmanlıca Lem’alar, s.10.)

انسانده  او اسمانڭ عموميتله  جلوه لري وار. بونده  صحّت، عافيت و لذائذ كبي نافع امرلر، ناصل شكري ديديرتير و او ماكينه يي چوق جهتلرله  وظيفه لرينه  سوق ايدر و انسان ده  بر شكر فابريقه سي كبي اولور، أويله  ده  مصيبتلرله ، خسته لقلرله ، آلام ايله ، سائر مهيّج و محرّك عارضه لرله  او ماكينه نڭ ديگر چرخلريني حركته  كتيرير، تهييج ايدر. ماهيت انسانيه ده  مندرج اولان عجز و ضعف و فقر معدنني ايشلتديرر. بر لسان ايله  دگل، بلكه  هربر اعضانڭ لسانيله  بر التجا، بر استمداد وضعيتنى ويرر

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol