Baş Muharrir

Başka Çare Yok!

Aile hayatının temelleri cennette atılmıştır. Bundan dolaydır ki aile hayatı bir nevi cennet olarak tarif edilmiştir. İnsanlığın dünya serüveni tövbe istiğfardan sonra bir ev inşa etmekle başlamıştır. O zamandan bu zamana bu ilk ev, mukaddes yapıların ilki ve devamlısı olmuştur. İslam’ın en önemli ibadet merkezidir. Bütün insanlığın bir araya gelerek sürur, sevinç ve şükürlerini gösterdikleri, ibadetlerini yaptıkları yerdir.

Müminler senede bir defa gelen ve hali vakti yerinde olanlar için ömürde bir defa farz olan Hac ibadeti ile nasıl ki sıfır noktasına, insanlığın başladığı zamana ve zemine yani kendilerine ve özlerine seyahat ediyorlar, bu şuurla kendilerini ve kendilerini yaratan Rablerini bulmak ve bilmekle şuur kazanıyorlarsa, bunun küçük bir numunesi olan evlerine her akşam dönmekle de kendilerine ve özlerine gelmektedirler. Hac gibi büyük şuur halinin küçük bir misalini her gün yaşamaktadırlar.

Mesele şu ki aileyi bu nazarla görebilmek lazımdır.

Evet, aile Kur’an’ın “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” ayetinin beyanıyla anlaşılmayı en hak eden meseledir. Üzerinde en çok çalışılması ve diğer şahsi ve sosyal konuların etrafında şekillenmesi gereken önemli noktadır.

Zira ilk düğme yanlış iliklendiğinde nasıl ki diğerleri de düzensiz ilerliyor ve yapı düzgün olmuyorsa, aile konusu da doğru anlaşılıp doğru yere oturtulmaz ve gelen saldırılara karşı muhafaza edilmezse sağlıklı bir toplumdan ve iyi şahıslardan bahsetmek mümkün olmayacaktır.

“Aile toplumun özüdür. Onu tahribe yönelen her şey, toplumun tahribine yönelmiş demektir.” sözünü bir tarafa kaydedelim. Ve bu pencereden geriye doğru ya da toplum hayatı sıkıntılı olan devletlere bakalım. İşin temelinde sağlıklı bir aile yapısının olmadığını göreceğiz. Neden? Çünkü fıtrat budur. Cenneti arzulayan bütün insanlar ve insanlık hatırlamalıdır ki ilk müesses yapı ailedir ve temelleri cennette atılmıştır. İnsanlığın serüveni ve süreci aileye bağlı kılınmıştır. Aksi muhaldir.

Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise, ailenin Rabbimizin istediği şekilde olması ve bu noktada Peygamber Efendimizin sünnetini esas almamızdır. İnsanlığın ve toplumların selameti buna bağlıdır. Başka çare yok!

باشقه  چاره  يوق

عائله  حياتنڭ تمللري جنّتده  آتيلمشدر. بوندن طولايیدركه  عائله  حياتي بر نوع جنّت اولارق تعريف ايديلمشدر. انسانلغڭ دنيا سرواني توبه  استغفاردن صوڭره  بر أو انشا ايتمكله  باشلامشدر. او زماندن بو زمانه  بو ايلك أو، مقدّس ياپيلرڭ ايلكي و دوامليسي اولمشدر. اسلامڭ اڭ أونملي عبادت مركزيدر. بتون انسانلغڭ بر آرايه  كله رك سرور، سوينچ و شكرلريني كوستردكلري، عبادتلريني ياپدقلري يردر.

مؤمنلر سنه ده  بر دفعه  كلن و حالي وقتي يرنده  اولانلر ايچون عمرده  بر دفعه  فرض اولان حج عبادتي ايله  ناصلكه  صفر نقطه سنه ، انسانلغڭ باشلادىغي زمانه  و زمينه  يعني كنديلرينه  و أوزلرينه  سياحت ايدييورلر، بو شعورله  كنديلريني و كنديلريني ياراتان ربلريني بولمق و بيلمكله  شعور قازانييورلرسه ، بونڭ كوچك بر نمونه سي اولان أولرينه  هر آقشام دونمكله  ده  كنديلرينه  و أوزلرينه  كلمكده درلر. حج كبي بيوك شعور حالنڭ كوچك بر مثالنى هر كون ياشامقده درلر.

مسئله  شوكه  عائله يي بو نظرله  كوره بيلمك لازمدر.

اوت، عائله  قرآنڭ ”كنديلري ايله  حضور بولاسيڭز دييه  سزڭ ايچون توريڭزدن اشلر ياراتمسي و آراڭزده  بر سوكي و مرحمت وار ايتمه سي ده  اونڭ (وارلغنڭ و قدرتنڭ) دليللرندندر. شبهه سز بونده  دوشونن بر طوپلوم ايچون البته  عبرتلر واردر.“ آيتنڭ بيانيله  آڭلاشيلمه يي اڭ حق ايدن مسئله در. أوزرنده  اڭ چوق چاليشيلمسي و ديگر شخصي و صوسيال قونولرڭ اطرافنده  شكللنمسي كركن أونملي نقطه در.

زيرا ايلك دوگمه  ياڭليش ايليكلنديگنده  ناصلكه  ديگرلري ده  دوزنسز ايلرلييور و ياپي دوكگون اولمايورسه ، عائله  قونوسي ده  طوغري آڭلاشيلوب طوغري يره  اوتورتولماز و كلن صالديريلره  قارشي محافظه  ايديلمزسه  صاغلقلي بر طوپلومدن و ايي شخصلردن بحث ايتمك ممكن اولماياجقدر.

”عائله  طوپلومڭ أوزيدر. اوني تخريبه  يوڭلن هر شي، طوپلومڭ تخريبنه  يوڭلمش ديمكدر.“ سوزيني بر طرفه  قيد ايده لم. و بو پنجره دن كري يه  طوغري يا ده  طوپلوم حياتي صيقينتيلي اولان دولتلره  باقالم. ايشڭ تملنده  صاغلقلي بر عائله  ياپيسنڭ اولماديغني كوره جگز. نه دن؟ چونكه  فطرت بودر. جنّتي آرزولايان بتون انسانلر و انسانلق خاطرلاملىدركه  ايلك مؤسس ياپي عائله در و تمللري جنّتده  آتيلمشدر. انسانلغڭ سرواني و سورجي عائله يه  باغلي قيلينمشدر. عكسي محالدر.

بوراده  دقّت ايديلمسي كركن ديگر بر خصوص ايسه ، عائله نڭ ربّمزڭ ايسته ديگي شكلده  اولمه سی و بو نقطه ده  پيغمبر افنديمزڭ سنّتنى اساس آلمه مزدر. انسانلغڭ و طوپلوملرڭ سلامتي بوڭا باغليدر. باشقه  چاره  يوق!