Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne

Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne

1894 senesinde Sultan II. Abdülhamid’in emriyle Haydarpaşa’da, bir askerî tıp fakültesinin inşasına başlanmıştır. Tıp fakültesi binasının mimarları Alexandre Vallaury ile Raimondo d’Aronco idi. İnşaat 1903 senesinde bitti. Sultan II. Abdülhamid’in doğum yıldönümünde açılış yapılması kararlaştırılmıştı. Günümüzde Genelkurmay Başkanlığına tekabül eden Seraskerlik tarafından açılış töreni planlanıyordu. Açılış için gereken meblağ 5.900 Liraydı. Bu bedel, bütçede bulunmadığı için farklı tahsisatlar arasında yapılan yer değiştirme ile gereken miktar karşılanacaktı. Sadrazam Mehmed Ferid Paşa, hem bu tahsisatın yapılması hem de tıp fakültesine çıkan yolların İstanbul Belediyesince yapılması için 9 Ekim 1903’de Dahiliye Nezareti’ne bir tezkire (Devlet Arşivleri Başkanlığı, DH.MKT, 776/20) göndermişti. Söz konusu tezkirede yol çalışmaları yapılırken, Üsküdar-Kadıköy arasındaki su ve gaz borularına dikkat edilmesi de istenmekteydi. Yine 1898 senesinde 150 yataklı bir hastahaneye dönüştürülen Gülhane Tatbikat Mektebi ve Serîriyat Hastahanesinin de tüm personeli ve talebeleri ile Haydarpaşa’daki yeni tıp fakültesi binasına taşınmasına karar verilmişti.

مكتب طبيۀ شاهانه

١٨٩٤ سنه سنده  سلطان ٢نجي عبدالحميدڭ امريله  حيدر پاشاده ، بر عسكري طب فاكولته سنڭ انشاسنه  باشلانمشدر. طب فاكولته سي بناسنڭ معمارلري آلكساندر والاري ايله  رايموند آرانقو ايدي. انشاآت ١٩٠٣ سنه سنده  بيتدي. سلطان ٢نجي عبدالحميدڭ طوغوم ييل دونومنده  آچيليش ياپيلمسي قرارلاشديريلمشدي. كونمزده  كنل قورماي باشقانلغنه  تقابل ايدن سر عسكرلك طرفندن آچيليش تورني پلانلانييوردي. آچيليش ايچون كركن مبلغ ٥٩٠٠ ليره يدي. بو بدل، بدجه ده  بولونمديغي ايچون فرقلي تخصيصاتلر آراسنده  ياپيلان ير دگيشديرمه  ايله  كركن مقدار قارشيلاناجقدي. صدر اعظم محمد فريد پاشا، هم بو تخصيصاتڭ ياپيلمسي هم ده  طب فاكولته سنه  چيقان يوللرڭ استانبول بلديه سنجه  ياپيلمسي ايچون ٩ اكيم ١٩٠٣’ده  داخليه  نظارتنه بر تذكره  (دولت آرشيولري باشقانلغي، دخ. مكت، ٧٧٦/٢٠) كوندرمشدي. سوز قونوسي تذكره ده  يول چاليشمه لري ياپيليركن، اسكدار- قاضي كوي آراسنده كي صو و غاز بورولرينه  دقّت ايديلمسي ده  ايستنمكده يدي. يينه  ١٨٩٨ سنه سنده  ١٥٠ ياتاقلي بر خسته خانه يه  دونوشديرولن گلخانه  تطبيقات مكتبي و سريريه ت خسته خانه سنڭ ده  توم پرسونلي و طلبه لري ايله  حيدر پاشاده كي يڭي طب فاكولته سي بناسنه  طاشينمه سنه  قرار ويريلمشدي.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol