İnsan, başıboş bırakılacağını mı sanıyor?

“İnsan, başıboş bırakılacağını mı sanıyor?”
–Kıyame, 36–