Beyt-i Berceste – Ramazân-ı Mübârek (Mayıs 2020)

Ramazân-ı Şerîf, bu fânî dünyada, fânî ömür içinde ve kısa bir hayatta, bâkî bir ömür ve uzun bir hayat-ı bâkiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet, bir tek Ramazan, seksen sene bir ömür semerâtını kazan­dırabilir. Leyle-i Kadir ise, nass-ı Kur’ân ile bin aydan daha hayırlı olduğu, bu sırra bir huccet-i kātıadır. Evet, nasıl ki bir padişah müddet-i saltanatında, belki her senede, ya cülûs-ü hümâyûn nâmıyla veyahud başka bir şa‘şaalı, cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Raiyetini o günde umûmî kanunlar dâiresinde değil, belki hususî ihsânâtına ve perdesiz huzuruna ve hâs iltifâtına ve fevkalâde icrââtına ve doğrudan doğruya lâyık ve sâdık milletini hâs teveccühüne mazhar eder. Öyle de, Ezel ve Ebed Sultanı olan yirmi sekiz bin âlemin Pâdişâh-ı Zülcelâl’i, o yirmi sekiz bin âleme bakan, te­veccüh eden fermân-ı âlîşânı olan Kur’ân-ı Hakîm’i Ramazân-ı Şerîf’de inzâl eylemiş. Elbette o Ramazan, mahsûs bir bayram-ı İlâhî ve bir meşher-i Rabbânî ve bir meclis-i rûhânî hükmüne geçmek, muktezâ-yı hikmettir.

رمضان شريف، بو فاني دنياده ، فاني عمر ايچنده  و قيصه  بر حياتده ، باقي بر عمر و اوزون بر حيات باقيه يي تضمّن ايدر، قزانديرير. اوت، بر تك رمضان، سكسان سنه  بر عمر ثمراتنى قازانديرابيلير. ليلۀ قدر ايسه ، نصّ قرآن ايله  بيڭ آيدن داها خيرلي اولديغي، بوسره  بر حجت قاطعه در. اوت، ناصلكه  بر پادشاه مدّت سلطنتنده ، بلكه  هر سنه ده ، يا جلوس همايون ناميله  وياخود باشقه  بر شعشعه لي، جلوۀ سلطنتنه  مظهر بعض كونلري بايرام ياپار. رعيتنى او كونده  عمومي قانونلر دائره سنده  دگل، بلكه  خصوصي احساناتنه  و پرده سز حضورينه  و خاص التفاتنه  و فوق العاده  اجراآتنه  و طوغريدن طوغري يه  لايق و صادق ملّتنى خاص توجّهنه  مظهر ايدر. أويله  ده ، ازل و ابد سلطاني اولان يگرمي سكز بيڭ عالمڭ پادشاه ذو الجلالي، او يگرمي سكز بيڭ عالمه  باقان، توجه ايدن فرمان عاليشاني اولان قرآن حكيمي رمضان شريفده  انزال ايله مش. البته  او رمضان، مخصوص بر بايرام الٰهي و بر مشهر ربّاني و بر مجلس روحاني حكمنه  كچمك، مقتضاي  حكمتدر.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol