Binaların Temelinde Bulunan Altınların Sırrı

Binaların Temelinde Bulunan Altınların Sırrı

Eskilerde arkasından hayır eseri bırakan kişiler, eserin belli bir noktasına o eseri yeniden inşa edecek kadar da altın veya gümüş para koydururlarmış. Zaman geçip, hayır eserinin büyük bir tamire ihtiyacı olunca, bu para ortaya çıkar veya çıkarılırmış. Ardından eserin tekrar inşası, dışarıdan bir yardım almadan sağlanırmış. Bunu yapan hayır sahiplerinin, sevap kapılarının kapanmamasını amaçladıkları söylenebilir. Osmanlı zamanında yeniden inşası gereken birçok eserin içinden veya temelinden bu şekilde altın paralar çıkmıştır. Ancak Osmanlı devrinde temelinden ya da duvarının altından altın çıkan yapılar, sadece hayır eserleri değildi. Zaman içinde farklı vesilelerle, temelinde, duvarının altında ya da bahçesinde küp içinde muhtelif zamanlara ait altın para çıkan evler ya da kamu binaları oluyordu. İşte bu hazinelerden birisi de Antakya’da bulunmuştu (Devlet Arşivleri Başkanlığı, HAT, 1253/48433). Miras kalan bir ev tamir edilirken altında büyükçe bir kavanoz içinde altın paralar bulunmuştur. Altın paraların toplam ağırlığı 2.077 dirhemdi. Yani yaklaşık altı kilodan fazla bir altına tekabül etmektedir. İşin ilginç olan tarafı ise, bu altınları bulanların, kendi evlerinde buldukları halde devlete teslim etmeleridir. Ayrıca Halep valisine teslim edildikten sonra Darbhane’ye gönderilen altınların değerinin bir kısmı da yardıma muhtaç olan vatandaşlara dağıtılmıştır.

بنالرڭ تملنده  بولونان آلتونلرڭ سري

اسكيلرده  آرقه سندن خير اثري بيراقان كيشيلر، اثرڭ بللي بر نقطه سنه  او اثري يڭيدن انشا ايده جك قدر ده  آلتون ويا كوموش پاره  قويديرورلرمش. زمان كچوب، خير اثرينڭ بيوك بر تعميره  احتياجي اولنجه ، بو پاره  اورته يه  چيقار ويا چيقاريليرمش. آردندن اثرڭ تكرار انشاسي، طيشاريدن بر يارديم آلمادن صاغلانيرمش. بوني ياپان خير صاحبلرينڭ، ثواب قاپيلرينڭ قاپانمامسني آماچلادقلري سويلنه بيلير. عثمانلي زماننده  يڭيدن انشاسي كركن برچوق اثرڭ ايچندن ويا تملندن بو شكلده  آلتون پاره لر چيقمشدر. آنجق عثمانلي دورنده  تملندن يا ده  ديوارينڭ آلتندن آلتون چيقان ياپيلر، ساده جه  خير اثرلري دگلدي. زمان ايچنده  فرقلي وسيله لرله ، تملنده ، ديوارينڭ آلتنده  يا ده  باغچه سنده  كوپ ايچنده  مختلف زمانلره  عائد آلتون پاره  چيقان أولر يا ده  قامو بنالري اولويوردي. ايشته  بو خزينه لردن بريسي ده  آنطاكيه ده  بولونمشدي (دولت آرشيولري باشقانلغي، خط، ١٢٥٣/٤٨٤٣٣) . ميراث قالان بر أو تعمير ايديليركن آلتنده  بيوكجه  بر قوانوز ايچنده  آلتون پاره لر بولونمشدر. آلتون پاره لرڭ طوپلام آغيرلغي ٢٠٧٧ درهمدي. يعني ياقلاشيق آلتي كيلودن فضله  بر آلتونه  تقابل ايتمكده در. ايشڭ ايلكينچ اولان طرفي ايسه ، بو آلتونلري بولانلرڭ، كندي أولرنده  بولدقلري حالده  دولته  تسليم ايتمه لريدر. آيريجه  حلب واليسنه  تسليم ايديلدكدن صوڭره  ضربخانه يه  كوندريلن آلتونلرڭ دگرينڭ بر قسمي ده  يارديمه  محتاج اولان وطنداشلره  طاغيتيلمشدر.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol