Beyt-i Berceste – Bahar faslı (Mart 2020)

Bir bahar mevsiminde, garibâne, mütefekkirâne seyahate gidiyordum. Bir tepeciğin eteğinden geçerken, parlak bir sarıçiçek nazarıma ilişti. Eskiden vatanımda ve sâir memleketlerde gördüğüm o cins sarıçiçekleri derhâtır etti. Şöyle bir ma‘nâ kalbe geldi ki: Bu çiçek kimin turrası ise, kimin sikkesi ise ve kimin mührü ise ve kimin nakşı ise, elbette bütün zemin yüzündeki o nevi‘ çiçekler, onun mühürleridir, sikkeleridir. Şu mühür tahayyülünden şöyle bir tasav­vur geldi ki: Nasıl bir mühür ile mühürlenmiş bir mektub, o mühür, o mektubun sâhibini gösterir. Öyle de, şu çiçek bir mühr-ü Rahmânîdir. Şu envâ‘-ı nakışlarla ve ma‘nîdâr nebâtât satırlarıyla yazılan şu tepecik dahi, bu çiçek Sâni‘inin bir mektubudur. Hem şu tepecik dahi bir mühürdür. Şu sahrâ ve ova, bir mektûb-u Rahmânî hey’âtını aldı. İşbu tasavvurdan şöyle bir hakîkat zihne geldi ki: Her bir şey, bir mühr-ü Rabbânî hükmünde bütün eşyâyı kendi Hâlikına isnâd eder. Kendi kâtibinin mektubu olduğunu isbat eder. İşte her bir şey, öyle bir pencere-i tevhîddir ki, bütün eşyâyı bir Vâhid-i Ehad’e mal eder. Demek her bir şeyde, hususan zîhayatlarda öyle hârika bir nakış, öyle mu‘cizekâr bir san‘at var ki, onu öyle yapan ve öyle ma‘nîdâr nakşeden, bütün eşyâyı yapabilir. Ve bütün eşyâyı yapan, elbette o olacaktır. Demek bütün eşyâyı yapamayan, bir tek şeyi îcâd edemez.

بر بهار موسمنده ، غريبانه ، متفكّرانه  سياحته  كيدييوردم. بر تپه جگڭ اتگندن كچركن، پارلاق بر صاري چيچك نظريمه  ايليشدي. اسكيدن وطنمده  و سائر مملكتلرده  كورديگم او جنس صاري چيچكلري درخاطر ايتدي. شويله  بر معنا قلبه  كلديكه : بو چيچك كيمڭ طرّه سي ايسه ، كيمڭ سكّه سي ايسه  و كيمڭ مهري ايسه  و كيمڭ نقشي ايسه ، البته  بتون زمين يوزنده كي او نوع چيچكلر، اونڭ مهرلريدر، سكّه لريدر. شو مهر تخيّلندن شويله  بر تصور كلديكه : ناصل بر مهر ايله  مهرلنمش بر مكتوب، او مهر، او مكتوبڭ صاحبنى كوسترير. أويله  ده ، شو چيچك بر مهر رحمانيدر. شو انواع نقشلرله  و معنيدار نباتات سطرلريله  يازيلان شو تپه جك دخي، بو چيچك صانعنڭ بر مكتوبيدر. هم شو تپه جك دخي بر مهردر. شو صحرا و اووه ، بر مكتوب رحمني هيئاتنى آلدي. ايشبو تصوّردن شويله  بر حقيقت زهنه  كلديكه : هر بر شي، بر مهر ربّاني حكمنده  بتون اشيايي كندي خالقنه  اسناد ايدر. كندي كاتبنڭ مكتوبي اولديغني اثبات ايدر. ايشته  هر بر شي، أويله  بر پنجرۀ توحيددركه ، بتون اشيايي بر واحد احده  مال ايدر. ديمك هر بر شيده ، خصوصًا ذي حياتلرده  أويله  خارقه  بر نقش، أويله  معجزه كار بر صنعت واركه ، اوني أويله  ياپان و أويله  معنيدار نقش ايدن، بتون اشيايي ياپابيلير. و بتون اشيايي ياپان، البته  او اولاجقدر. ديمك بتون اشيايي ياپامايان، بر تك شيئي ايجاد ايده مز.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol