Tarihten Notlar (Şubat 2020)

Muhyiddin-İ İbnü’l-Arabi

Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi sonrası Şam şehrine uğradı. Yavuz, gittiği yerlerde peygamber ve ermişlerin mezarlarını ziyaret edip oralarda dua etmeyi adet edinen bir padişahtı. Saliha kasabasındaki Şeyh Muhyiddin-i Arabi’nin kabrini ziyarete gitti. Türbeye vardığında kubbesinin yarılmış, yerdeki örtülerin lime lime parçalanmış olduğunu gördü. Gizli hazinelerin viranelerde ve zengin gömülerin örenlerde saklandığını bilirdi; ancak o nurlu kabrin toz ve toprakla kaplı olmasından huzursuz oldu. Hemen buranın tamir edilmesini emretti. Padişahın inayetiyle bu kabir, parıldayan bir bina oldu. Kabrin yanı başına bir cami yaptırdı. Bu caminin yanına da bir zaviye inşa ettirdi. Yavuz Sultan Selim komşu ve misafirlerin doyurulması ve bu yapıların yaşayabilmesi için çevredeki birçok gelirin buraya vakfedilmesini sağladı.

محيي الدّين ابن العربي

 ياوز سلطان سليم مصر سفري صوڭره سي شام شهرينه  اوغرادي. ياوز، كيتديگي يرلرده  پيغمبر و ايرمشلرڭ مزارلريني زيارت ايدوب اورالرده  دعا ايتمه يي عادت ايدینن بر پادشاهدي. صالحه  قصبه سنده كي شيخ محيي الدّين عربينڭ قبرينى زيارته  كيتدي. تربه يه  وارديغنده  قبه سنڭ ياريلمش، يرده كي أورتولرڭ ليمه  ليمه  پارچه لانمش اولديغني كوردي. كيزلي خزينه لرڭ ويرانه لرده  و زنكين كومولرڭ أورنلرده  صاقلانديغني بيليردي؛ آنجق او نورلي قبرڭ توز و طوپراقله  قاپلي اولمه سندن حضورسز اولدي. همن بورانڭ تعمير ايديلمه سني امر ايتدي. پادشاهڭ عنايتيله  بو قبر، پاريلدايان بر بنا اولدي. قبرڭ ياني باشنه  بر جامع ياپديردي. بو جامعڭ ياننه  ده  بر زاويه  انشا ايتديردي. ياوز سلطان سليم قومشو و مسافرلرڭ طويورولمسي و بو ياپيلرڭ ياشايابيلمسي ايچون چوره ده كي برچوق كليرڭ بورايه  وقف ايديلمه سني صاغلادي.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol