Libya Müslümanlarındır

Afrika kıtasının kuzeyinde yer alan Libya, 1551 yılından beri Osmanlı Devleti’nin önemli eyaletlerinden biriydi. Şimdi Libya’nın başkenti olan Trablusgarp, o zamanlar bütün Libya toprakları için kullanılır ve Trablus olarak adlandırılırdı. Bingazi, Fizan gibi bölgeleri de içinde barındıran Trablus, 16. yüzyıl boyunca özellikle Akdeniz hâkimiyetinde kilit rol oynayan bir deniz üssü olmuştur. 17. yüzyılda Osmanlı idaresinin zayıflaması bu topraklarda da etkisini göstermiştir. İngiliz, Fransız ve diğer devletlerin hem dışarıdan yaptıkları saldırılar hem de içerideki aşiretleri kışkırtarak çıkarttıkları karışıklıklar, 19. yüzyılın sonuna değin devam etmiştir. Sultan II. Abdülhamid Han Osmanlı tahtına çıktığında Müslümanların yaşadığı topraklara hususi bir önem atfetmiş, Batılı devletlerin oyun ve işgal girişimlerine karşı Müslümanları devlete bağlayacak hilafet ve saltanat gibi manevi rabıtaların yanı sıra imar ve bayındırlık gibi maddi bağların kuvvetlendirilmesine çalışmıştır. Buna bir örnek olarak, 1881’de Trablusgarp valiliğine tayin edilen Ahmed Rasim Paşa’nın şehirde mektepler, çarşılar ve hastaneler açmasını, ayrıca belediye teşkilatına, sokak hizmetlerine varıncaya kadar modern bir çehre kazandırmasını zikredebiliriz.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol