Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk

Sevgili dostlar, bizi birbirimize kardeşlik ve muhabbetle, hürmet ve merhametle bağlayan dilimiz, lisanımız üzerine ne kadar çok ve çeşitli çalışmalar yapılsa yine azdır. Çünkü dil meselesi, lisan davası milletlerin tarihinde çok ehemmiyetli bir mesele ve çok büyük bir davadır. Zira Dil, Lisan; insanlar arasında anlaşmayı sağlayan, kendisine has kaideleri olan ve ancak bu kaideler çerçevesinde gelişebilen, yaşayan seslerden örülmüş bir anlaşma sistemidir. Bu nedenle dil, canlı bir varlıktır, milleti birbirine bağlayan ortak bir iletişim aracıdır, bir anlaşma sistemidir, insan ve toplumların düşünce, duygu ve zekâlarının bir göstergesidir.

Lisanımız olan dil; milletimizin manevî ve kültür değerlerini, millet olabilme özelliklerini bünyesinde sımsıkı muhafaza eder. Dil, milleti meydana getiren bireyler arasında ortak duygu ve düşünceler meydana getirir ve dil öyle önemli bir hakikattir ki, bir milletin birlik ve bütünlüğünü sağlayan en güçlü bağdır.

Bu nedenle İşte biz de dilimizin sınırlarını genişletmek aramızdaki dil bağını kuvvetlendirmek adına yeni bir kelimelerin kökenlerine yolculuk seferindeyiz. Buyurun Efendim, şimdi yine günlük lisanımızın güzelliklerini keşfetme yolunda bir seyahat yapacağız. İşte ilk kelimemiz “Şarjör”

سوكيلي دوستلر، بزي بربريمزه  قرداشلك و محبّتله ، حرمت و مرحمتله  باغلايان ديلمز، لسانمز أوزرينه  نه  قدر چوق و چشيتلي چاليشمه لر ياپيلسه  يينه  آزدر. چونكه  ديل مسئله سي، لسان دعواسي ملّتلرڭ تاريخنده  چوق اهمّيتلي بر مسئله  و چوق بيوك بر دعوادر. زيرا ديل، لسان؛ انسانلر آراسنده  آڭلاشمه يي صاغلايان، كنديسنه  خاص قاعده لري اولان و آنجق بو قاعده لر چرچوه سنده  كليشه بيلن، ياشايان سسلردن أورولمش بر آڭلاشمه  سيستميدر. بو نه دنله  ديل، جانلي بر وارلقدر، ملّتي بربرينه  باغلايان اورتاق بر ايلتيشيم آراجيدر، بر آڭلاشمه  سيستميدر، انسان و طوپلوملرڭ دوشونجه ، دويغو و ذكالرينڭ بر كوستركه سيدر.

لسانمز اولان ديل؛ ملّتمزڭ معنوي و كولتور دگرلريني، ملّت اولابيلمه  أوزللكلريني بنيه سنده  صيم صيقي محافظه  ايدر. ديل، ملّتي ميدانه  كتيرن بيريلر آراسنده  اورتاق دويغو و دوشونجه لر ميدانه  كتيرير و ديل أويله  أونملي بر حقيقتدركه ، بر ملّتڭ برلك و بتونلگني صاغلايان اڭ كوچلي باغدر. بو نه دنله  ايشته  بز ده  ديلمزڭ صينيرلريني كنيشلتمك آرامزده كي ديل باغني قوتلنديرمك آدينه  يڭي بر كلمه لرڭ كوكنلرينه  يولجيلق سفرنده يز. بويورڭ افنديم، شيمدي يينه  كونلك لسانمزڭ كوزللكلريني كشف ايتمه  يولنده  بر سياحت ياپاجغز. ايشته  ايلك كلمه مز “شارژور”

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol