Baş Muharrir

Biz Asla Teslim Olmayız

Kader hâkimdir. Başa gelecek varsa yaşanır. Mesele şu ki, her halükarda emredildiğin şekilde dosdoğru olabilesin. Libya (Trablus) Kuzey Afrika’daki Osmanlının elinden çıkan son toprak parçasıdır. Cihana adaletle hüküm ve hizmet eden Osmanlının bu saatten sonra hızla küçüldüğünü görüyoruz. Ta misak-ı milli sınırlarına mahkûm olana kadar.

Kaderde var elbette, fakat bu noktaya gelmesine beşerin hataları sebep. Sebepler çoktur, fakat hikmeti arayıp bulmak şarttır. Buralara girmeden şunu söyleyip çekilelim. Ağaç zamanla verimsiz olacağından bahisle gençleşmesi için budanır. Yeniden filiz verip meyveye durur. Kusur bahçıvanda değil, ağaçtadır.

Biz, bize bakan kusurları görüp, atıl taraflarımızı atıp, gençleşerek, yenilenerek Allah’ın dinine hizmet etmeye azmetmek durumundayız. Kendi kusurumuzu görürsek tövbe ve istiğfar etmek kolay olacaktır. Arkası zaten Allah’ın inayetine baliğdir.

Libya meselesi gündemde ve dergiye de bununla alakalı belge ve yazılar aldığımızdan bahisle Ömer Muhtar’ı ve İtalyan subaya söylediklerini hatırlamak, yukarıda bahsedilen sözleri de teyit edecektir. Sözü Çöl Aslanına bırakıp aradan çekiliyorum.

İtalyan Subay esir edildikten sonra Ömer Muhtar’a sorar: Ne dersin İtalyan hükümeti büyük alicenaplığını takınarak senin hayatını bağışlarsa hayatının geri kalan yıllarını huzur ve barış içinde geçireceğine söz verebilir misin?

Ömer Muhtar’ın cevabı ibretliktir: Vallahi sizler memleketimden çekip gidinceye kadar, seninle ve senin güruhunla savaşmaktan bir an bile vazgeçmeyeceğim. Savaşıyoruz, çünkü düşmanı bu topraklardan atıncaya ya da bu uğurda ölünceye kadar imanımız ve özgürlüğümüz için savaşmak zorundayız. Başka yolu yok. Allah’a aidiz ve O’na döneceğiz. Bu uğurda ölümse akıbet, hoş geldi sefa geldi… Ve insanın kalbindekini bilen Cenab-ı Hakk’a yemin ederim ki şu anda ellerim bağlı olmasaydı, bu yaşlı ve bitkin halimle bile, çıplak ellerimle seninle boğuşmakta bir an bile tereddüt etmezdim.

Biz asla teslim olmayız. Ya kazanırız, ya ölürüz. Bizden sonraki nesillerle de savaşacaksınız. Bana gelince, ben cellâtlarımdan daha uzun yaşayacağım.

Batının hırsı ve planları hiç değişmedi. Bugün de aynen caridir. Geçmişi unutanın geleceği olmaz. Bugün dır dır edenler, dünün huzurunu yaşıyorlar. Fakat bu kafayla geleceğe bir şey bırakamazlar. Vesselam…

بز اصلا تسليم اولمايز

قدر حاكمدر. باشه  كله جك وارسه  ياشانير. مسئله  شوكه ، هر حالكارده  امر ايديلديگڭ شكلده  طوس طوغري اولابيله سڭ. ليبيا (طرابلس) قوزي آفريقه ده كي عثمانلينڭ الندن چيقان صوڭ طوپراق پارچه سيدر. جهانه  عدالتله  حكم و خدمت ايدن عثمانلينڭ بو ساعتدن صوڭره  خيزله  كوچولديگني كورويورز. تا ميثاق ملّي صينيرلرينه  محكوم اولانه  قدر.

قدرده  وار البته ، فقط بو نقطه يه  كلمه سنه  بشرڭ خطالري سبب. سببلر چوقدر، فقط حكمتي آرايوب بولمق شرطدر. بورالره  كيرمدن شوني سويله يوب چكيله لم. آغاج زمانله  ويريمسز اولاجغندن بحثله  كنجلشمسي ايچون بودانير. يڭيدن فليز ويروب ميوه يه  طورور. قصور باغچوانده  دگل، آغاجده در.

بز، بزه  باقان قصورلري كوروب، آتيل طرفلريمزي آتوب، كنجلشه رك، يڭيلنه رك اللّٰهڭ ديننه  خدمت ايتمه يه  عزم ايتمك طورومنده يز. كندي قصوريمزي كورورسه ك توبه  و استغفار ايتمك قولاي اولاجقدر. آرقه سي ذاتًا اللّٰهڭ عنايتنه  بالغدر.

ليبيا مسئله سي كوندمده  و دركي يه  ده  بونڭله  علاقه لي بلگه  و يازيلر آلديغمزدن بحثله  عمر مختاري و ايتاليان صوبايه  سويله دكلريني خاطرلامق، يوقاريده  بحث ايديلن سوزلري ده  تأييد ايده جكدر. سوزي چول آسلاننه  بيراقوب آرادن چكيلييورم.

ايتاليان صوباي اسير ايديلدكدن صوڭره  عمر مختاره  صورار: نه  دیرسڭ ايتاليان حكومتي بيوك عالي جنابلغنى طاقينارق سنڭ حياتڭى باغيشلارسه  حياتڭڭ كري قالان ييللريني حضور و باريش ايچنده  كچيره جگڭه  سوز ويره بيليرميسڭ؟

عمر مختارڭ جوابي عبرتلكدر: واللّٰه سزلر مملكتمدن چكوب كيدنجه يه  قدر، سنڭله  و سنڭ كروهڭله  صواشمقدن بر آن بيله  واز كچميه جگم. صواشييورز، چونكه  دشماني بو طوپراقلردن آتنجه يه  يا ده  بو اوغورده  ئولنجه يه  قدر ايمانمز و أوزگورلگمز ايچون صواشمق زورنده يز. باشقه  يولي يوق. اللّٰهه  عائدز و اوڭا دونه جگز. بو اوغورده  ئولومسه  عاقبت، خوش كلدي صفا كلدي… و انسانڭ قلبنده كني بيلن جناب حقّه  يمين ايدرمكه  شو آنده  اللرم باغلي اولماسه يدي، بو ياشلي و بيتكين حالمله  بيله ، چيپلاق اللرمله  سنڭله  بوغوشمقده  بر آن بيله  تردّد ايتمزدم.

بز اصلا تسليم اولمايز. يا قازانيرز، يا ئولورز. بزدن صوڭره كي نسللرله  ده  صواشاجقسڭز. بڭا كلنجه ، بن جلّادلرمدن داها اوزون ياشاياجغم.

باتینڭ حرصي و پلانلري هيچ دگيشمدي. بوكون ده  عينًا جاريدر. كچمشي اونوتانڭ كله جگي اولماز. بوكون دير دير ايدنلر، دونڭ حضوريني ياشايورلر. فقط بو قفايله  كله جگه  بر شي بيراقامازلر. والسلام…