Sultan 3. Selim’in Gizli Toplantısı

Sultan 3. Selim’in Gizli Toplantısı

Sultan I. Abdülhamid’in 7 Nisan 1789’da vefatının ardından Osmanlı tahtına yeğeni Sultan 3. Selim geçti. Sultan 3. Selim, halim selim bir kişiliğe sahipti. Buna karşın usta bir ok atıcısı olduğu ve silah atışları yaptığı kayıtlarda mevcuttur. İlhami mahlasıyla yazdığı şiirleriyle meydana getirdiği bir Divan’ı bulunmaktadır. Harp sanatı ile ilgili geniş bir malumata sahipti. Bunun için savaş teknikleriyle ilgili önemli gördüğü yabancı eserleri, Türkçeye tercüme ettirerek yayınlatmıştır. Üsküdar Harem’de büyük bir kışla yaptırmıştı. Bu kışla hâlen 1. Ordu tarafından kullanılmakta ve Selimiye Kışlası olarak anılmaktadır. Mevlevî olduğu bilinmekle birlikte, Kasımpaşa, Beşiktaş ve Galata Mevlevihanelerini tamir ettirmiştir. Sultan 3. Selim, kimi zaman Sadrazam ve bazı Divan-ı Hümâyûn üyeleri ile Cuma Namazı sonrası gizli görüşmeler yapardı. Sadrazam, Şeyhülislam ve Reisülküttab gibi devletin ileri gelen idarecileri, tebdil-i kıyafet ile Sultan’ın belirlediği yere gelirlerdi. İşte böyle bir görüşme de 1790 senesinde yaşanmıştı. Sultan 3. Selim, paşalardan birini, Şeyhülislam ve reis olarak adlandırılan bir görevli ile birlikte tebdil-i kıyafet çağırmıştı, fakat kaynak aldığımız belgede geçen ‘Reis’ ifadesinden Reisülküttab olduğunu tahmin ettiğimiz devlet görevlisi hasta olduğu için bu görüşmeye katılamayacaktı. Paşa, bunu Sultan’a bildirdi. Sultan da paşaya, Şeyhülislam ile birlikte gel diyordu:

سلطان ٣نجی سليمڭ كيزلي طوپلانتيسي

سلطان برنجی عبدالحميدڭ ٧ نيسان ١٧٨٩’ده  وفاتنڭ آردندن عثمانلي تختنه  يگني سلطان ٣نجی سليم كچدي. سلطان ٣نجی سليم، حليم سليم بر كيشيلگه  صاحبدي. بوڭا قارشين اوسته  بر اوق آتيجيسي اولديغي و سلاح آتيشلري ياپديغي قيدلرده  موجوددر. الهامي مخلصيله  يازديغي شعرلريله  ميدانه  كتيرديگي بر ديواني بولونمقده در. حرب صنعتي ايله  ايلگيلي كنيش بر معلوماته  صاحبدي. بونڭ ايچون صواش تكنيكلريله  ايلگيلي أونملي كورديگي يبانجي اثرلري، تركجه يه  ترجمه  ايتديره رك يايينلاتمشدر. اسكدار حرمده  بيوك بر قيشله  ياپديرمشدي. بو قيشله  حالاً ١نجی اوردو طرفندن قوللانيلمقده  و سليميه  قيشله سي اولارق آڭيلمقده در. مولوي اولديغي بيلينمكله  برلكده ، قاسم پاشا، بشيك طاش و غلطه  مولويخانه لريني تعمير ايتديرمشدر. سلطان ٣نجی سليم، كيمي زمان صدر اعظم و بعض ديوان همايون أويه لري ايله  جمعه  نمازي صوڭره سي كيزلي كوروشمه لر ياپاردي. صدر اعظم، شيخ الاسلام و رئيس الكتا ب كبي دولتڭ ايلري كلن اداره جيلري، تبديل قيافت ايله  سلطانڭ بليرله دیگي يره  كليرلردي. ايشته  بويله  بر كوروشمه  ده  ١٧٩٠ سنه سنده  ياشانمشدي. سلطان ٣نجی سليم، پاشالردن برينى، شيخ الاسلام و رئيس اولارق آدلانديريلان بر كورولي ايله  برلكده  تبديل قيافت چاغيرمشدي، فقط قايناق آلديغمز بلگه ده  كچن ’رئيس‘ افاده سندن رئيس الكتاب اولديغني تخمين ايتديگمز دولت كوروليسي خسته  اولديغي ايچون بو كوروشمه يه  قاتيلاماياجقدي. پاشا، بوني سلطانه  بيلديردي. سلطان ده  پاشايه ، شيخ الاسلام ايله  برلكده  كل دييوردي

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol