Baş Muharrir

Kadının Fendi…

“Gözlerinizi açın! Yakında, ölümde zaten kapanacaklar.” diyor Hazret-i Mevlana, Konya halkının nezdinde herkese. Evet, herkesin bir vakt-i merhunu, bir vakt-i eceli var. O zaman geldiğinde teslim-i ruh edip terk-i dünya eyleyeceğiz. Gözlerimiz kapandığında açılacağı ve hakikati göreceğimiz o gün gelmezden evvel, gözlerimiz açıkken kapayıp kendimizde derinleşmek ve olan biteni anlamak mecburiyetindeyiz.

“Evleniniz, çoğalınız” der Peygamber Efendimiz. İnsan nevinin iki cins olarak yaratılmasının önemli bir hikmeti olarak burayı gösterir. Ta ki yaratılanların içinde en mümeyyiz vasıflara haiz ve Allah’ın esmasına en parlak ayine olan insan nesli kıyamete kadar devam etsin.

Bu devamın sağlanabilmesi, ailenin sağlıklı ve devamlı olmasına bağlıdır elbette. Bu sebeple her millet için aile temel taş ve en muhafazakâr kurum olmuştur, olmalıdır. Ne zaman bu muhafaza kırılmış, eşler arasında sıkıntılar çıkmaya başlamış, o zamanlar devletlerin ve milletlerin her türlü sıkıntı yaşadıkları dönemler olmuştur.

Ailenin sağlıklı devamı toplumun huzurlu devamına en mühim amildir. Ekonomik olarak güçlü olmak çözüm değildir. O milletin kodlarından yetişmiş nesiller olmadıkça, diğer varlıkları bir süre sonra önemsizleşecek, yaslandıkları duvarlar yıkılacaktır.

Bugünlerde yoğun olarak kadına şiddeti konuşuyoruz. Öne çıkarılan konu üzerinden ifrat kararlar alıp uygulamaya çalışıyoruz. Ekranların gözümüze sokarak öncelediği ve özellikle görmemizi istediği tarafıyla doluyoruz. Hâlbuki aile bir bütündür. Kadına şiddet varsa da çözüm burayı odağa alıp diğer her şeyi bu noktadan törpülemeye çalışmak olmamalıdır.

Bu ay dergiye aldığımız ve kapağa taşıdığımız konu da bu oldu. Dikkat çekmek istediğimiz mesele ise, her devirde böyle şeylerin olabildiği. Osmanlıda da kadına sahip çıkıldığı ve mahkemede olması gerekenlerin yapıldığıdır. İlla bir şeyler yapacaksak, Avrupa kanunları ve dayatmaları ile yapmamak, kendi kültürümüzün ortaya koyduğu yaklaşımlarla sadece kadına değil, aileye bir bütün olarak sahip çıkmaktır.

Kadının, kâdı’nın, Batının fendine gelmeyelim…

قادينڭ فندي…

”كوزلريڭزي آچڭ! ياقينده ، ئولومده  ذاتًا قاپاناجقلر.“ دييور حضرت مولانا، قونيه  خلقنڭ نزدنده  هركسه . اوت، هركسڭ بر وقت مرهوني، بر وقت اجلي وار. او زمان كلديگنده  تسليم روح ايدوب ترك دنيا ايله يه جگز. كوزلريمز قاپانديغنده  آچيلاجغي و حقيقتي كوره جگمز او كون كلمزدن أوّل، كوزلريمز آچيقكن قپايوب كنديمزده  درينلشمك و اولان بيتني آڭلامق مجبوريتنده يز.

”اولنيڭز، چوغاليڭز“ دير پيغمبر افنديمز. انسان نوعنڭ ايكي جنس اولارق ياراتيلمه سنڭ أونملي بر حكمتي اولارق بورايي كوسترير. تاكه  ياراتيلانلرڭ ايچنده  اڭ مميّز وصفلره  حائز و اللّٰهڭ اسماسنه  اڭ پارلاق آيينه  اولان انسان نسلي قيامته  قدر دوام ايتسين.

بو دوامڭ صاغلانابيلمه سي، عائله نڭ صاغلقلي و دواملي اولمه سنه  باغليدر البته . بو سببله  هر ملّت ايچون عائله  تمل طاش و اڭ محافظه كار قوروم اولمشدر، اولمليدر. نه  زمان بو محافظه  قيريلمش، اشلر آراسنده  صيقينتيلر چيقمه يه  باشلامش، او زمانلر دولتلرڭ و ملّتلرڭ هر تورلي صيقينتي ياشادقلري دونملر اولمشدر.

عائله نڭ صاغلقلي دوامي طوپلومڭ حضورلي دوامنه  اڭ مهم عاملدر. اقونوميك اولارق كوچلي اولمق چوزوم دگلدر. او ملّتڭ قودلرندن يتيشمش نسللر اولمادقجه ، ديگر وارلقلري بر سوره  صوڭره  أونمسزلشه جك، ياسلاندقلري ديوارلر ييقيلاجقدر.

بوكونلرده  يوغون اولارق قادينه  شدّتي قونوشويورز. أوڭه  چيقاريلان قونو أوزرندن افراط قرارلر آلوب اويغولامه يه  چاليشييورز. اكرانلرڭ كوزيمزه  صوقارق أوڭجله دىگي و أوزللكله  كورمه مزي ايسته ديگي طرفيله  طولیيورز. حالبوكه  عائله  بر بتوندر. قادينه  شدّت وارسه  ده  چوزوم بورايي اوطاغه  آلوب ديگر هر شيئي بو نقطه دن تورپوله مه يه  چاليشمق اولمامليدر.

بو آي دركي يه  آلديغمز و قپاغه  طاشيديغمز قونو ده  بو اولدي. دقّت چكمك ايسته ديگمز مسئله  ايسه ، هر دورده  بويله  شيلرڭ اولابيلديگي. عثمانليده  ده  قادينه  صاحب چيقيلديغي و محكمه ده  اولمسي كركنلرڭ ياپيلديغيدر. الّا بر شيلر ياپاجقسه ق، آوروپه  قانونلري و طاياتمه لري ايله  ياپمامق، كندي كولتوريمزڭ اورته يه  قويديغي ياقلاشيملرله  ساده جه  قادينه  دگل، عائله يه  بر بتون اولارق صاحب چيقمقدر.

… قادينڭ، قاضينڭ، باتینڭ فندينه  كلمه يه لم