Ahlâk-ı Alâî Kitabı

Ahlâk-ı Alâî Kitabı

Kınalızâde, 1564 yılında Şam’daki kadılık vazifesi sırasında kaleme aldığı eserini, o zamanlar Suriye beylerbeyi olan Semiz Ali Paşa’ya ithaf etmiş, Ali adının “yükseklik, yücelik” anlamındaki alâdan türediğini göz önünde tutarak kitabına Ahlâk-ı Alâî adını verdiğini belirtmiştir. Müellifin ifadesine göre, “hikmet-i ameliyye (ahlâk felsefesi) üzerine bir telif” olan eser, bir mukaddime ve üç bölüm halinde düzenlenmiştir. Mukaddimede, ahlâk felsefesi alanına giren konular, ahlâk ilmi ile ilgili terimler, ahlâk ilminin faydaları, amelî ve nazarî ahlâk, ruh ve terbiye meseleleri üzerinde durulmuştur. Bu kısım, insanın “eşref-i mahlûkat” olduğuna dair bir bahisle son bulur. “İlm-i ahlâk”a ayrılan birinci bölüm ferdî ahlâk meselelerini ele alarak huy çeşitleri, faziletler, faziletlerin elde edilmesine engel olan ruh hastalıkları (rezîletler), bunların tedavi usulleri, lisan terbiyesi ve konuşma âdâbını konu edinmiştir.

اخلاق علائي كتابي

قينالي زاده ، ١٥٦٤ ييلنده  شامده كي قاضيلق وظيفه سي صيره سنده  قلمه  آلديغي اثرينى، او زمانلر سوريه  بگلربگي اولان سميز علي پاشايه  اتحاف ايتمش، علي آدينڭ ”يوكسكلك، يوجه لك“ آڭلامنده كي علی دن توره ديگني كوز أوڭنده  طوتارق كتابنه  اخلاق علائي آدينى ويرديگني بليرتمشدر. مؤلّفڭ افاده سنه  كوره ، ”حكمت عمليه  (اخلاق فلسفه سي) أوزرينه  بر تأليف“ اولان اثر، بر مقدّمه  و أوچ بولوم حالنده  دوزنلنمشدر. مقدّمه ده ، اخلاق فلسفه سي آلاننه  كيرن قونولر، اخلاق علمي ايله  ايلگيلي تريملر، اخلاق علمنڭ فائده لري، عملي و نظري اخلاق، روح و تربيه  مسئله لري أوزرنده  طورولمشدر. بو قسم، انسانڭ ”اشرف مخلوقات“ اولديغنه  دائر بر بحثله  صوڭ بولور. علم اخلاقه آيريلان برنجي بولوم فردي اخلاق مسئله لريني أله  آلارق خوي چشيتلري، فضيلتلر، فضيلتلرڭ الده  ايديلمه سنه  انگل اولان روح خسته لقلري (رذيلتلر)، بونلرڭ تداوي اصوللري، لسان تربيه سي و قونوشمه  آدابنى قونو ايدينمشدر.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol