Ahilik

Ahilik

Temelde Kur’an’a ve Hz. Peygamber’in sünnetine dayandırılan prensipleriyle İslâmî anlayışa doğrudan bağlı olan Ahiliğin, tasavvufta önemli bir yeri bulunan uhuvveti hatırlatmasından dolayı da kolayca yayılması ve kabul görmesi mümkün olmuştur. Bu teşkilâtın Anadolu’da kurulmasında fütüvvet teşkilâtının büyük tesiri vardır. İslâm’ın ilk asrından itibaren görülmeye başlayan fütüvvet teşekkülleri içinde 9. yüzyıldan itibaren de esnaf birlikleri ortaya çıkmıştır. 1. Alâeddin Keykubad zamanında Halife Nâsır’ın meşhur mutasavvıf Şehâbeddin es-Sühreverdî’yi Anadolu’ya göndermesinin Anadolu’da ahî teşkilâtının kurulmasında önemli bir yeri vardır.

اخيلك

تملده  قرآنه  و حضرت پيغمبرڭ سنّتنه  طايانديريلان پرنسيپلريله  اسلامي آڭلايشه  طوغريدن باغلي اولان اخيلگڭ، تصوّفده  أونملي بر يري بولونان اخوّتي خاطرلاتمه سندن طولايي ده  قولايجه  ياييلمسي و قبول كورمسي ممكن اولمشدر. بو تشكيلاتڭ آناطوليده  قورولمه سنده  فتوّت  تشكيلاتنڭ بيوك تأثيري واردر. اسلامڭ ايلك عصرندن اعتبارًا كورولمه يه  باشلايان فتوّت تشكّللري ايچنده  ٩نجی يوز ييلدن اعتبارًا ده  اصناف برلكلري اورته يه  چيقمشدر. ١نجی علاءالدين كيقباد زماننده  خليفه  ناصرڭ مشهور متصوّف شهاب الدّين السهر وردي يي آناطولي يه  كوندرمه سنڭ آناطوليده  اخي تشكيلاتنڭ قورولمه سنده  أونملي بر يري واردر.

Bu içerik sadece 6 Aylık Online Abonelik ve 1 Yıllık Online Abonelik üyeler tarafından okunabilir.
Giriş yap Üye ol