Çanakkale Afrin Hattı

Tarihler 1 Ağustos 1915’i gösterirken, Çanakkale zaferini haber veren telgrafların Malay diline tercüme edilerek gazetelerde çıkmasının halk nezdinden memnuniyete sebep olduğu, bundan dolayı Recep ayının 27. gecesinde Büyük Cami’de halifenin ve İslam askerlerinin muzafferiyeti için dualar edildiği hakkında Hariciye Nezareti’nden Dâhiliye Nezareti’ne tezkire-i aliyye gönderilmiş, İslam ordusunun galibiyeti dünya Müslümanlarının gündemine ve duasına girmişti.

Bugün de Afrin’de yürütülen askeri operasyonlara karşı hem memleketimizde hem de dünya Müslümanları tarafından binlerce dualar edilmektedir. Zira bir bütünün parçaları ve bir bedenin azaları olan Müslümanların hilafet dönemlerinden aldıkları gücün sırrı hala bünyemizde yaşamaktadır. İsmi cismi olmasa da şahs-ı manevisini devam ettirmektedir.

Şehid askerimizin mektubunda yazdığı gibi, bu haç ile hilalin savaşıdır. Dün olduğu gibi bugün de aynı sıkıntı devam etmektedir.

Biliyor ve inanıyoruz ki “Eğer biz ahlâk-ı İslamiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemâlâtını efalimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri, elbette cemaatlerle İslamiyet’e girecekler; belki küre-i arzın bazı kıtaları ve devletleri de İslamiyet’e dehalet edecekler.” (Bediüzzaman Hazretleri)

Fakat şunu da biliyoruz ki, “Kılıcımız parladıkça düşmanın gözü ondan ayrılıp bizi göremez. Ama Allah esirgesin, bir gün paslanır da yaltırıklanmazsa düşman bizi görmek değil, bir de tepeden bakar.” (Yavuz Sultan Selim)

Fakat her zaman ve durumda olduğu gibi, gücümüz ve kuvvetimiz birlik ve beraberliğimizdedir. Dâhili ve harici düşmanlara karşı bu konuda uyanık olmak zorundayız. Aynı dava ve hedef uğrunda mücahede edenlere Allah’ın yardımı kesindir. Yine biliriz ki, Allah yar olmuşsa onun önüne kimse geçemez.

Allah’ın Resulü Efendimiz (sav) öyle buyurmuştu sadık yol arkadaşı Hz. Ebubekir’e: “Üzülme! Allah bizimle.”

Çanakkale’de havan topu üzerinde de böyle yazmıyor muydu: Allah bizimledir.

Bu sırla dün dünyaya merhamet dağıtan Müslümanlar, inşallah bugünden sonra da aynı güzelliğe bütün dünya adına mazhar olacaklardır. İlla ki, sırrı unutmaya!

 

MART SAYIMIZ
Bu Sayıyı Satın Al