Mukaddes Emanetler

Kâinatta her eşyanın bir kıymeti vardır. Bu maddi olabileceği gibi manevi de olabilir. Ait olduğu yer, içerdiği anlam veya ona atfedilen bir özellik, büyük bir maddi karşılığı olmasa dahi eşyayı kıymetli bir hale getirebilir. Bunun tam tersini düşünmek de mümkündür. Fiziki olarak değerli bir eşya, manevi boyutu düşük ise kıymet bilenlerin çarşısında değersiz hatta uğursuz görülebilir. Buradan şu sonuca ulaşmamız mümkündür: Eşyanın asıl değeri maddesiyle değil manevi hususiyetiyle ölçülür.

 

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓
ŞUBAT SAYIMIZ
Bu Sayıyı Satın Al