Filistin Muzafferiyeti ve İngilizlerin Taassub-u Dinîsi

Filistin Muzafferiyeti ve İngilizlerin Taassub-u Dinîsi[1]

Eylülün yirmi dokuzu pazara musâdif olmak hasebiyle İngiltere’nin reîs-i dînîsi olan Archbishop of Canterbury Kudüs ve Filistin’in Türk hâkimiyetinden kurtulmuş olmasından dolayı bütün İngiltere kiliselerinde fevkalade bir âyîn-i dînî icrâ ettirmiş ve bu ayinde muzafferiyet-i vâkıadan dolayı Cenâb-ı Hakk’a şükürler edilmiştir: Mûmâ ileyh neşrettiği beyannamede diyor ki:

[1] Sebilürreşad, c. 15, s. 376

 

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓
ŞUBAT SAYIMIZ
Bu Sayıyı Satın Al