Adaletin Envâ’ı

  1. Sadakat: Adil olan zat, dostunu kendi ictinab eylediği mazarrattan tahlis ve meserrete isal ve esbab-ı feragat ve rahatını istihsal etmekle müsterihü’l-bâl olur.
  2. Ülfet: Adil olan zat, umur-ı dünya ve ahirette erbab-ı fazl ve kemal ile hem efkar ve mümtezicü’t-tab’ olur.
  3. Vefa: Adil olan zat, incaz-ı va’d ve kaza-yı hukukta ebeden kusur etmez.
  4. Şefkat: Adil olan zat, ebna-yı cinsine bir keder arız oldukda müteessir olup izalesine sarf-ı himmet ve sa’y-ı gayret eyler.

 

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓
ŞUBAT SAYIMIZ
Bu Sayıyı Satın Al