Mekteblerde Düzen Ve Muvaffakıyetin Arttığına Dair Belge

Belgelerin Özeti

Mekteb-i Mülkiyeʼde okuyan talebeler için tutulan istatistiklerde geçmiş yıllara nazaran alınan kayıt silme ve açık uyarı cezalarında hatırı sayılır düşüşler yaşandığı ve diğer okullarda olduğu gibi burada da ders notlarında, terbiye ve güzel ahlakta iyileşmeler görüldüğü beyanıyla; ekte mezkûr okula ait istatistikin sunulduğuna dair Maârif-i Umûmiye Nezaretiʼnden Mabeyn-i Hümâyûn Başkitâbetiʼne gönderilen tezkire müsveddesi ve sureti.


↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓
ARALIK SAYIMIZ
Bu Sayıyı Satın Al