Mana Lafza Feda Edilmemeli

Tarih lisan-ı teessüfle bize ders veriyor ki: Saltanat-ı Arabın câzibesiyle A’cam, Araplara muhtelit olduklarından, kelâm-ı Mudarî’nin melekesi denilen belâgat-ı Kur’âniyenin madenini müşevveş ettikleri gibi; öyle de…

 

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓
ARALIK SAYIMIZ
Bu Sayıyı Satın Al