Düştüğümüz Yerden Kalkacağız

Her gün biraz daha geriye gidiyoruz.

Her gün biraz daha eskiyoruz.

Her gün biraz daha geriliyoruz!

Bunları kötü anlamda söylemedim. Dünyayı tanımak için önümüze baktığımız kadar, kendimizi tanımak için geriye bakmamız lüzumundan bahisle söyledim. Tutunduğumuz dalı bırakmak, sadece kendimize fenalık yapmak değil, bütün bir medeniyete ihanet etmek demektir. Çünkü bizler, geçmişle geleceğin bağını kuracak şimdileriz.

Ne diyordu Peyami Safa: “Bir milleti yok etmek isterseniz askerî istilâya lüzum yoktur. Ona tarihini unutturmak, dilini bozmak, dininden soğutmak ve dolayısıyla manevi değerlerini, ahlâkını soysuzlaştırmak kâfidir.”

Bize düşen bu manada durduğumuz yeri iyi bilmek ve icabına göre hareket etmektir.

Bundan bahisle her ay farklı konu ve çalışmalarla karşınızda olmaya çalışıyoruz. Gerilere gidiyoruz. Geçmişimizi tanımaya, anlamaya gayret ediyoruz. Elbette bu işin anahtarı olan Osmanlı Türkçesinin öğrenilmesi konusunda her seviyeden muhatabımıza göre metinleri sizlerle buluşturuyoruz.

Bahsi geçen metinlerde, bize ait kültürel kodları bulmaya, ortaya koymaya gayret ediyoruz. Medeniyet şifrelerimizi taşıyan kelimelerimizi farkındalık oluşturacak şekilde görmek ve göstermek için muhakkak ilgili metinlerin altına yazıyoruz.

Çünkü biz medeniyet kurmuş bir milletin evlatlarıyız ve bugün kaldığımız yerden devam edebilme gücüne sahibiz. Bu da bizim kültürel kodlarımızda saklıdır. Gücümüzü tarihimizden ve medeniyet değerlerimizden alacağımız aşikârdır. Bunu kolaylaştırmak için çaba sarf ediyoruz.

Bu ameliye ve faaliyet içerisinde beş seneyi geride bıraktık. Senenin son dergisi de sizlerle buluştu. Önümüzde nasipse nice yıllar ve güzel çalışmalar bizleri bekliyor.

Düşmüş olabiliriz belki fakat düştüğümüz yerden kalkmasını da biliriz Allah’ın izniyle.

Ve yine biliriz ki, gemi battığı yerde aranır.

Ve biliriz ki, bize en çok zarar veren harflerimiz ve lisanımıza bağlı olarak her şeyimizi kaybettiğimizdir.

Ve inanıyoruz ki, burayı ihya edebilirsek, geleceği inşa edebiliriz.

ARALIK SAYIMIZ
Bu Sayıyı Satın Al