İlm-i Terbiye-i Etfal

On sekizinci fasıl

Terbiye-i irade

1 Terbiyenin veche-i istikâmeti. 2 İnzibâtın lüzûmu. 3 İ’tiyâdın tesîri. 4 Halkın tekevvünü. Nazar-ı mülahazaya alınacak üç âmil: 1 çocuğun fıtratı; 2 muallimin tesîri; 3 bizzat çocuğun cehd-i şahsîsi. 5 Muallim vazîfesinin bu kısmında ne sûretle hareket edecektir.

 

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓
EYLÜL SAYIMIZ
Bu Sayıyı Satın Al