Kudüs Bizimdir

Şöyle yazmıştı, İrfan Mektebi dergimizin yazarlarından bir hocamız:

Kudüs Bizimdir…

Çünkü “Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir.” (İsra/1)

Kudüs Bizimdir…

Çünkü “Yolculuk ancak şu üç Mescitten birisine ibadet için olur. Benim şu mescidime, Mescid-i Haram’a ve Mescid-i Aksa’ya” demiştir, Efendimiz (sav).

Kudüs Bizimdir…

Çünkü “Ey habîbim!) Yüzünün göğe çevrilip durduğunu muhakkak görüyoruz. Artık seni, hoşnûd olacağın bir kıbleye elbette döndüreceğiz; bundan sonra yüzünü Mescid-i Haram tarafına (Kâbe’ye) çevir! (Ey müminler!) O hâlde (siz de) nerede olsanız, artık (namazda)yüzünüzü onun tarafına çevirin! Hem doğrusu o kendilerine kitap verilenler, şüphesiz bunun Rablerinden (gelen) hak olduğunu gerçekten biliyorlar. Allah ise, (onların) yapmakta olduklarından gafil değildir.” (Bakara 144)

Ayet-i Kerimesi nüzul edene kadar Müslümanların ilk kıblesidir.

Kudüs Bizimdir.

Çünkü “Kalbimizin yarısı Mekke’dir, yarısı Medine’dir, üzerinde bir tül gibi Kudüs vardır.”

Kudüs Bizimdir.

***

Evet, Kudüs asırlardır gündemdedir, bundan sonra da gündemde olacaktır. Her hatırlandığında, yaşandığında zulüm ve rahmet görünecek; Müslümanlar ve sair dinlerin yaklaşımları aşikâr olacaktır.

Gerek dini, gerek sosyolojik, gerek siyasi, gerek coğrafi her alanda Kudüs ismi hep geçecek, hafızalar tazelenecek, ilerisi için Kudüs terazinin bir köşesinde olacaktır.

Biz de gündemde olan Kudüs’ü belgelerle görmek, tarihten bugüne bakmak istedik. Bizim işimiz Osmanlıcayı öğretmek olmakla beraber, anahtarı bulan hazineye de rahat ulaşır kaziyesi ile hepimiz için tarihe yolculuk yapabilme imkânını yakalayabilmektir.

Sözü çok da uzatmadan sizi dergiyle baş başa bırakıyoruz.

EYLÜL SAYIMIZ
Bu Sayıyı Satın Al