İstanbul’da Bir Kafkas Kartalı

Osmanlı Devleti, kuruluş esaslarından olan dine ve ilme verdiği kıymeti tarihi boyunca göstermiş, padişahlar uzak diyarlardaki âlim ve değerli zatları Osmanlı ülkesine özellikle de payitahta getirterek onların birikimlerinden istifade etmişlerdir. Yüce hilafetin merkezi olan İstanbul yüzyıllar boyunca bu minvalde birçok değerli âlim ve şahsiyeti misafir etmiştir. Onlardan biri de, Kafkas kartalı Şeyh Şamil’dir.

 

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓
MAYIS SAYIMIZ
Bu Sayıyı Satın Al