Hilafet-i Muazzama-i İslamiye Hakkında İngilizlerin Hezeyanları

Gayet mevsûk bir menba’dan haber aldık ki İngiliz nazırlarından Mister Lloyd, George parlamentoda murâkabe-i matbûât meselesi müzakere olunurken, “Muhammed (sav) geleli beri hiç kimse çıkıp da onun yeryüzünde Allah’ın halifesi olduğunu söylememiştir” demiş. Misterin bu sözü matbûât tarafından neşr olunmak istenilmiş ise de sansür suret-i katiyede menetmiştir.

 

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓
MAYIS SAYIMIZ
Bu Sayıyı Satın Al